Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Vyšný Svidník

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Belejovce 28 174 0
Bodružaľ 35 188 6
Cernina 119 644 0
Cigla 41 220 0
Dobroslava 29 186 0
Dolhoňa 34 215 0
Dubová 88 484 0
Havranec 12 88 0
Hrabovčík 71 400 5
Hunkovce 61 359 18
Jurkova Voľa 49 317 0
Kapišová 69 645 58
Kečkovce 77 505 0
Korejovce 19 139 0
Kožuchovce 27 191 0
Krajná Bystrá 63 329 6
Krajná Poľana 38 305 3
Krajná Porúbka 32 183 9
Krajné Čarno 30 203 11
Kružlová 72 491 17
Kurimka 106 522 0
Ladomirová 164 879 197
Medvedzie 36 194 9
Mergeška 20 125 0
Mestisko 84 505 3
Miroľa 30 180 0
Mlynárovce 69 393 11
Nižná Jedľová 36 235 18
Nižná Písaná 49 259 0
Nižný Komárnik 52 267 13
Nižný Mirošov 53 312 0
Nižný Orlík 69 418 19
Nižný Svidník 58 358 10
Príkra 28 160 0
Pstriná 40 242 11
Rakovčík 32 176 6
Rovné 96 623 4
Roztoky 93 528 4
Šarbov 21 145 23
Šemetkovce 42 268 6
Stročín 63 384 19
Suchá 40 240 9
Svidnička 54 358 23
Vagrinec 42 237 0
Vápeník 29 177 4
Vyšná Jedľová 36 230 2
Vyšná Písaná 27 200 21
Vyšný Komárnik 35 164 6
Vyšný Mirošov 110 634 11
Vyšný Orlík 88 459 53
Vyšný Svidník 132 867 147