Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Stropkov

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bokša 62 373 0
Breznica 118 692 13
Breznička 35 227 6
Brusnica 77 470 21
Bžany 45 245 0
Chotča 88 478 15
Ďapalovce 72 460 12
Duplín 71 432 9
Giglovce 36 194 12
Girovce 33 211 5
Gribov 37 337 9
Holčíkovce 58 334 3
Jakušovce 21 131 0
Kelča 96 547 22
Kolbovce 37 261 4
Košarovce 74 549 87
Krišlovce 14 93 0
Krušinec 33 173 4
Lomné 56 316 4
Malé Bukovce 14 120 0
Miňovce 43 254 0
Mrázovce 14 84 23
Nižná Oľšava 77 437 5
Nižná Sitnica 62 340 3
Oľšavka 53 350 0
Pakostov 38 218 1
Petejovce 37 186 7
Petrovce 30 203 2
Piskorovce 36 234 11
Potočky 15 95 0
Potoky 25 152 4
Pucak 31 183 0
Rafajovce 26 185 0
Rohožník 22 122 0
Šandal 62 357 16
Solník 23 150 0
Stropkov 487 3311 1166
Tisinec 30 219 4
Tokajík 30 185 7
Turiany 53 344 37
Valkov 46 229 8
Veľká Domaša 67 331 10
Veľké Bukovce 54 411 15
Veľkrop 52 384 15
Vislava 49 303 19
Vojtovce 22 143 0
Vyškovce 45 238 0
Vyšná Oľšava 74 441 5
Vyšná Sitnica 68 471 19
Vyšný Hrabovec 24 148 8