Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Sabinov

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bajerovce 117 646 8
Balpotok 22 149 9
Bertotovce 66 414 7
Blažov 235 1092 3
Bodolak 38 231 0
Brezovica nad Torysou 249 1474 74
Červenica 62 446 6
Čirč 166 857 62
Ďačov 96 514 4
Daletice 25 161 0
Dubovica 191 1049 20
Geralt 32 193 0
Gergelak 83 594 10
Gombošovce 61 364 0
Hamborek 78 542 9
Hanigovce 176 1057 6
Hendrichovce 35 259 0
Hermanovce 151 1007 7
Hradisko 48 291 6
Jakoviany 57 373 5
Jakubova Voľa 52 309 0
Jakuboviany 112 591 0
Jarovnice 149 860 0
Jastrabie 201 1004 5
Kamenica 215 1225 0
Kriviany 209 1261 10
Kyjov 133 710 0
Lipiany 329 1759 302
Ľubotín 129 781 22
Lúčka 59 322 0
Ľutina 129 836 22
Malý Slivník 51 266 13
Medzany 103 531 3
Michaľany nad Torysou 115 706 5
Močidľany 55 341 0
Mošurov 32 196 0
Ňaršany 153 973 13
Nižný Slavkov 219 1167 15
Obručné 35 203 7
Olejníkov 80 498 0
Oľšov 41 295 4
Orkucany 102 695 0
Orlov 187 1003 23
Ostroviany 76 470 0
Pečovská Nová Ves 235 1449 77
Plaveč nad Popradom 257 1501 37
Poloma 85 580 8
Ratvaj 21 128 0
Renčišov 67 380 0
Roškoviany 138 842 15
Ruská Voľa 40 227 16
Sabinov 698 4422 500
Šarišské Dravce 85 492 4
Šenviz 31 520 7
Šoma 106 501 4
Štefanovce 38 283 0
Štelbach 131 634 6
Terňa 100 654 18
Tolčemeš 78 500 3
Torysa 145 891 6
Ujak 116 591 3
Uzovce 50 339 8
Uzovské Pekľany 67 373 0
Uzovský Šalgov 60 408 4
Veľký Slivník 49 250 6
Vislanka 72 400 11
Vysoká 63 384 3
Žatkovce 28 159 5
Závadka 16 115 0
nezaradené 1