Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Michalovce

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bánovce nad Ondavou 174 899 1
Blatné Revištia 101 417 11
Bracovce 184 1072 11
Budkovce 311 1602 114
Čečehov 123 570 5
Čierne Pole 73 325 8
Dúbravka 167 837 2
Falkušovce 175 832 11
Fekišovce 82 363 4
Fišár 77 472 17
Gajdoš 30 147 4
Hatalov 153 762 40
Hažín 132 573 9
Hnojné 52 291 11
Iňačovce 190 747 13
Jastrabie 118 513 12
Jovsa 164 793 41
Kačanov 67 372 5
Kaluža 86 361 6
Klokočov 126 539 5
Krásnovce 114 508 27
Krášok 81 325 15
Krivošťany 74 313 4
Kusín 85 406 0
Laškovce 75 342 5
Lastomír 278 1344 40
Lesné 97 482 3
Ložín 204 940 27
Lúčky 120 566 20
Malčice 235 1268 28
Malé Zalužice 163 771 9
Markovce 124 670 11
Michalovce 1832 14213 spracováva sa
Močarany 161 773 44
Moraviany 215 996 34
Nacina Ves 249 1233 91
Nemecká Poruba 131 634 91
Nižný Hrušov 255 1275 24
Oreské 114 532 0
Palín 237 1102 41
Pavlovce nad Uhom 497 2753 100
Petrikovce 86 410 6
Petrovce 130 664 8
Pozdišovce 233 1237 54
Pusté Čemerné 90 470 0
Rakovec nad Ondavou 220 1137 59
Rebrín 155 692 30
Šamudovce 111 465 21
Senné 171 839 20
Slavkovce 123 610 27
Sliepkovce 155 688 8
Staré 212 968 7
Strážske 204 1293 3
Stretava 127 622 8
Stretavka 59 281 8
Suché 99 443 5
Tarnava 150 704 19
Tegeňa 54 243 10
Topoľany 145 702 15
Trhovište 297 1480 22
Úbrež 192 882 55
Veľké Zalužice 171 838 2
Vinná 426 1500 29
Voľa 73 413 24
Vrbovec 51 207 11
Vyšné Revištia 105 481 22
Vysoká 230 0 37
Závadka 89 459 51
Žbince 157 721 8
Zbudza 112 502 17
nezaradené 4