Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Medzilaborce

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Borov 81 454 15
Brestov 45 234 12
Bystrá 38 201 0
Čabalovce 122 671 42
Čertižné 200 1092 64
Habura 236 1454 27
Havaj 81 417 11
Hrabovec 92 545 26
Hrubov 92 500 7
Kalinov 106 606 8
Krásny Brod 146 744 60
Krivá Oľka 25 145 2
Makovce 43 289 9
Malá Driečna 32 206 0
Malá Poľana 56 319 3
Malé Staškovce 27 176 9
Medzilaborce 389 2499 829
Miková 108 636 21
Ňagov 100 610 11
Nižná Oľka 80 434 19
Nižná Radvaň 49 250 30
Nižná Vladiča 22 145 5
Nižné Čabiny 107 550 22
Nižné Zbojné 46 233 26
Oľšinkov 53 305 0
Palota 77 403 0
Pravrovce 40 259 3
Prituľany 43 270 0
Repejov 33 208 6
Rokytovce 55 330 2
Roškovce 77 456 0
Ruská Kajňa 43 261 12
Ruská Poruba 69 385 13
Sukov 58 346 12
Varechovce 53 308 4
Veľká Driečna 35 216 0
Veľké Staškovce 43 278 10
Világy 138 821 19
Volica 70 442 0
Vydraň 106 527 8
Výrava 83 470 17
Vyšná Oľka 69 409 9
Vyšná Radvaň 133 660 87
Vyšná Vladiča 20 131 5
Vyšné Čabiny 74 455 8
Vyšné Zbojné 74 388 14
Závada 46 249 4
Zbudská Belá 117 607 0