Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Giraltovce

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Babie 34 203 0
Benedikovce 73 384 0
Brezov 60 379 6
Bystré 162 999 62
Čelovce 25 174 2
Chmeľov 98 735 15
Dubinné 62 331 2
Dukovce 30 221 5
Ďurďoš 42 255 3
Fijaš 30 181 0
Giraltovce 241 1552 264
Hankovce 58 328 0
Hanušovce nad Topľou 281 1780 290
Harhaj 28 168 5
Hermanovce 117 706 23
Kalnište 55 351 0
Kecerovské Pavlovce 59 423 8
Kobylnice 30 168 0
Kochanovce 37 204 5
Koprivnica 111 676 15
Kožany 40 239 0
Kračúnovce 89 521 5
Kručov 19 129 0
Kučín 62 352 6
Kuková 67 498 5
Kurima 159 1042 175
Lascov 43 290 5
Lopuchov 48 297 12
Lúčka 42 275 0
Lužany 28 175 0
Marhaň 75 566 16
Maťaška 40 270 4
Matovce 26 163 5
Megeš 46 292 0
Mičakovce 21 120 0
Nadvej 18 117 0
Nemcovce 42 276 4
Okruhlé 62 350 15
Oľšavce 33 188 0
Pavlovce 44 273 9
Petrovce 66 386 6
Poliakovce 54 293 0
Porúbka 44 243 8
Proč 42 273 4
Prosačov 29 177 0
Pušovce 42 253 3
Radoma 102 573 7
Radvanovce 45 278 2
Remeniny 55 324 41
Ruská Voľa 20 142 0
Ruský Kručov 37 224 0
Šapínec 24 122 0
Soboš 32 200 4
Šťavník 40 206 11
Štefurov 22 140 0
Stuľany 93 524 20
Valkovce 35 220 0
Vavrinec 24 153 8
Vlača 33 208 5
Železník 66 430 5
Želmanovce 27 174 0
nezaradené 1