Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Bardejov

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Abrahamovce 60 313 5
Andrejová 92 456 10
Bardejov 1099 8508 2498
Bardejovská Nová Ves 108 548 4
Bartošovce 104 529 0
Becherov 139 701 20
Beloveža 121 620 17
Bogliarka 44 255 0
Brezovka 20 167 0
Bucloviany 39 252 0
Čarno 105 463 0
Cigelka 114 609 17
Dlhá Lúka 184 971 17
Frička 55 372 6
Fričkovce 87 443 7
Gaboltov 99 474 19
Gerlachov 90 578 4
Hažlín 155 1066 0
Hertník 160 820 7
Hervartov 66 405 0
Hrabovec 52 268 0
Hrabské 95 599 0
Hutka 47 270 14
Janovce 60 367 13
Jedlinka 31 160 0
Kľušov 128 693 3
Kobyly 109 585 0
Komárov 41 230 4
Komloša 132 736 15
Krivé 38 265 0
Kríže 43 259 5
Kružlov 106 786 15
Kurov 110 674 10
Lenartov 125 795 21
Lipová 23 136 0
Lukavica 58 348 0
Lukov nad Topľou 119 656 38
Ľvov 63 375 6
Ľvovská Huta 43 284 0
Malcov 162 1002 24
Mokroluh 101 593 14
Niklová 67 397 5
Nižná Poľanka 50 291 9
Nižná Voľa 38 210 0
Nižný Tvarožec 79 510 4
Ondavka 25 141 0
Ortutová 46 250 6
Osikov 117 629 14
Petrová 74 490 3
Regetovka 77 251 8
Rešov 77 453 0
Rokytov 62 364 0
Rychvald 162 967 19
Šašová 34 206 5
Šiba 86 491 24
Slovenské Raslavice 129 756 82
Smilno 139 719 18
Snakov 104 591 19
Stebnícka Huta 91 498 16
Stebník 101 583 4
Sveržov 53 334 13
Tarnov 54 295 3
Tročany 58 284 13
Uhorské Raslavice 80 570 37
Vaniškovce 50 271 0
Varadka 52 279 0
Venecia 34 191 0
Vyšná Poľanka 44 241 2
Vyšná Voľa 50 285 0
Vyšný Tvarožec 46 286 4
Zborov 396 2020 460
Zlaté 117 641 10