Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Zvolen

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Babiná 141 666 0
Bacúrov 57 297 0
Breziny 64 367 0
Budča 175 828 0
Bzovská Lehôtka 49 228 0
Detva 1399 8079 50
Detvianska Huta 334 2063 0
Dobrá Niva 288 1735 4
Dubové 61 351 0
Dúbravy 97 570 0
Hájniky 151 880 3
Hriňová 1137 7433 0
Hronská Breznica 72 380 1
Klokoč 86 486 0
Kováčová 82 407 0
Kráľová 53 293 0
Lieskovec 171 879 0
Lukové 49 221 0
Michalková 43 224 0
Môťová 322 1521 0
Očová 757 3527 9
Ostrá Lúka 83 424 0
Pliešovce 706 3149 23
Podzámčok 55 316 0
Rybáry 176 855 5
Sampor 51 220 0
Sása 206 1019 4
Sielnica 170 839 0
Slatinka 63 315 0
Slatinské Lazy 78 461 0
Stožok 135 800 0
Trnie 133 650 0
Turová 69 320 0
Veľká Lúka 86 406 0
Vígľaš 184 1351 8
Vigľašská Huta - Kalinka 200 1065 0
Železná Breznica 93 596 0
Zolná 103 528 0
Zvolen 1157 12817 652
Zvolenská Slatina 429 2134 11