Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Revúca

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Brusník 20 77 1
Chyžné 131 526 0
Filier 114 551 0
Grlica 69 334 6
Kameňany 244 795 7
Kopráš 38 180 0
Lubeník 136 613 6
Mníšany 77 361 0
Mokrá Lúka 183 548 15
Muráň 268 1215 22
Muránska Dlhá Lúka 192 918 14
Muránska Huta 104 415 0
Muránska Lehota 91 472 3
Muránska Zdychava 141 687 3
Nandraž 103 397 0
Ploské 39 136 9
Rákoš 152 789 7
Ratková 214 748 34
Ratkovská Lehota 58 220 0
Ratkovské Bystré 147 569 5
Repištia 68 266 0
Revúca 421 1556 111
Revúčka 133 562 17
Rybník 63 236 9
Sása 51 162 3
Sirk 205 1381 3
Španie Pole 78 297 4
Turčok 155 704 0
Umrlá Lehota 93 364 0
nezaradené 0