Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Lovinobaňa

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Ábelová 203 862 0
Breznička 105 403 2
Budiná 273 1367 0
Bystrička 66 240 2
České Brezovo 207 1137 7
Cinobaňa 393 2600 12
Divín 331 1836 10
Dobroč 332 1824 0
Gregorova Vieska 45 201 0
Hrabovo 129 595 0
Hradište 189 924 0
Kalinovo 282 1329 16
Kotmanová 174 788 0
Krná 95 502 3
Lehôtka 94 405 0
Lentvora 58 224 0
Lovinobaňa 220 1021 14
Ľuboreč 143 579 4
Ľupoč 102 439 0
Madačka 115 518 0
Málinec 1280 7655 8
Mašková 94 442 0
Mládzovo 58 251 0
Mýtna 227 1170 3
Nedelište 71 297 0
Ozdín 86 379 0
Píla 137 718 0
Podkriváň 305 1802 9
Podrečany 65 346 0
Polichno 123 528 0
Poltár 324 1697 26
Praha 68 292 0
Rovňany 67 335 0
Ružiná 138 683 3
Slaná Lehota 57 236 0
Stará Halič 167 742 3
Točnica 69 376 0
Tomášovce 211 973 5
Tuhár 116 642 4
Turičky 60 203 0
Uderiná 78 315 7
Uhorské 202 886 8
Veľká Ves 106 451 0
Vidiná 127 666 0
Zelené 100 405 5
nezaradené 5