Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Krupina

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Báčovce 30 116 0
Bzovík 116 594 4
Čabradský Vrbovok 78 377 0
Čekovce 137 661 0
Čelovce 212 779 3
Cerovo 228 1046 0
Devičie 87 395 5
Dolné Mladonice 55 244 4
Dolné Rykynčice 132 595 0
Dolné Šipice 25 115 0
Dolné Terany 62 251 3
Dolný Badín 53 271 0
Dolný Dačov Lom 109 407 0
Domadice 119 541 7
Domaníky 85 323 4
Drážovce 46 214 0
Drienovo 88 329 0
Dudince 50 231 0
Dvorníky 91 387 0
Hontianske Tesáry 152 641 15
Horné Mladonice 96 393 0
Horné Rykynčice 62 214 7
Horné Šipice 37 167 0
Horné Terany 78 345 0
Horný Badín 38 208 0
Horný Dačov Lom 141 534 0
Hrušov 307 987 2
Jalšovík 33 193 0
Kostolné Moravce 100 459 11
Kozí Vrbovok 30 149 0
Kráľovce 69 233 0
Krnišov 74 345 5
Krupina 991 5229 172
Lackov 55 275 0
Ladzany 115 515 3
Lišov 133 581 0
Litava 221 1098 3
Medovarce 83 317 4
Merovce 33 174 6
Nadošany 138 617 0
Nemce 205 1031 8
Opátove Moravce 74 325 0
Opava 78 328 0
Santov 141 636 3
Sebechleby 215 1122 0
Selce 39 233 0
Senohrad 313 1354 2
Sitnianska Lehôtka 41 143 0
Sucháň 143 511 0
Sudince 49 238 1
Súdovce 88 505 0
Trpín 29 172 0
Uňatín 69 375 0
Zemiansky Vrbovok 68 292 0
Žibritov 75 275 0