Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Kremnica

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bartošova Lehotka 92 533 0
Blaufuss 129 777 0
Dolná Trnávka 49 280 0
Dolný Turček 169 936 0
Dúbrava 93 508 3
Horná Štubňa 491 3408 0
Horná Ves 59 377 0
Horné Opatovce 167 1022 5
Horný Turček 162 1259 0
Ihráč 69 541 0
Jalná 55 321 4
Janova Lehota 525 2988 0
Jastrabá 136 862 3
Kľačany 51 257 0
Kopernica 277 1519 0
Kosorín 90 424 0
Kremnica 746 6110 192
Kunešov 254 1967 0
Ladomer 67 381 0
Lovča 118 662 0
Lovčica 102 629 0
Lúčky 150 1311 0
Lutila 173 867 0
Nevoľné 68 492 0
Nová Lehota 258 1265 0
Piargy 172 902 0
Pitelová 159 822 0
Šášovské Podhradie 57 316 6
Sklené 457 3171 0
Slaská 115 700 0
Stará Kremnička 166 744 0
Šváb 53 340 0
Svätý Kríž nad Hronom 266 1409 50
Trnavá Hora 90 508 0
Trubín 112 725 0
Vieska 67 423 0