Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Modrý Kameň

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Brusník 65 244 0
Chrťany 55 218 4
Dolná Strehová 222 1227 3
Dolné Plachtince 131 576 2
Dolné Príbelce 112 467 3
Dolné Strháry 154 550 0
Dolný Tisovník 45 200 0
Horná Strehová 71 291 5
Horné Plachtince 70 334 0
Horné Príbelce 59 355 0
Horné Strháry 168 501 0
Horný Tisovník 237 1235 0
Lešť 213 1211 0
Ľuboriečka 72 377 0
Malé Straciny 71 251 0
Malé Zlievce 80 337 0
Malý Krtíš 51 239 1
Modrý Kameň 330 1564 15
Nová Ves 97 425 6
Obeckov 109 549 7
Pôtor 112 470 3
Pravica 72 328 0
Príboj 24 99 0
Selce 41 218 0
Senné 76 301 0
Sklabiná 168 745 19
Slovenské Kľačany 69 260 4
Stará Huta 133 663 0
Stredné Plachtince 208 1001 5
Suché Brezovo 70 282 0
Suľa 59 253 0
Turie Pole 219 972 4
Veľké Straciny 72 341 0
Veľký Krtíš 182 755 3
Veľký Lom 122 488 0
Vereš 38 169 0
Vieska 32 154 0
Závada 49 214 0
Žíhľava 57 251 0
nezaradené 2