Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Dobšiná

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Betliar 273 986 0
Brdárka 39 169 3
Čierna Lehota 248 942 15
Dedinky 81 545 0
Dobšiná 1074 4829 128
Gecelovce 55 225 0
Genč 79 334 3
Gočaltovo 49 256 0
Gočovo 119 570 4
Hanková 50 220 4
Henckovce 91 481 0
Kobeliarovo 75 377 0
Malá Poloma 144 675 0
Markuška 37 182 0
Nižná Slaná 159 790 0
Ochtiná 177 632 12
Petrmánovce 39 175 4
Rejdová 239 1269 0
Rochovce 113 443 0
Roštár 97 412 6
Rozložná 68 314 3
Rožňavské Bystré 126 517 4
Slavoška 42 213 0
Slavošovce 174 1074 4
Štitník 299 1365 43
Veľká Poloma 177 738 0
Vlachovo 202 972 0
Vyšná Slaná 120 635 0
Ztratená 70 341 0
nezaradené 1