Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Brezno nad Hronom

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bacúch 277 1668 0
Beňuš 502 2668 0
Brezno nad Hronom 1042 6307 149
Bujakavo 63 319 0
Bystrá 62 245 0
Čierny Balog 1008 6125 25
Dolná Lehota 214 1090 0
Drábsko 140 855 3
Dubová 111 544 6
Heľpa 494 2586 6
Horná Lehota 350 1536 0
Hronec 424 2093 11
Jarabá 37 239 2
Jasenie 234 1090 0
Lom nad Rimavicou 207 1174 3
Lopej 312 1817 1
Michalová 188 797 0
Mýto pod Ďumbierom 237 1198 5
Nemecká 146 681 0
Osrblie 145 801 4
Pohorelá 583 3087 6
Polhora 403 2055 8
Polomka 511 3573 0
Predajná 248 1075 0
Ráztoka 104 529 0
Sihla 57 364 0
Šumiac 535 2880 4
Telgárt 356 1901 12
Valaská 453 2277 0
Zámostie 90 478 0
Závadka nad Hronom 316 1714 1
nezaradené 1