Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Nová Baňa

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Balvany 112 599 0
Brehy 210 1033 9
Bukovina 47 201 0
Bzenica 206 885 0
Čajkov 292 1304 7
Dolná Ždáňa 146 617 0
Dolné Hámry 220 1378 0
Hliník nad Hronom 269 1073 7
Horná Trnávka 74 313 0
Horná Ždáňa 122 491 0
Horné Hámry 248 1209 0
Hrabíčov 250 1374 0
Hronské Kosihy 129 736 0
Hvozdnica 122 671 4
Kľačany 230 1237 2
Kľak 117 617 0
Lehotka pod Brehy 97 403 0
Malá Lehota 315 1702 0
Nová Baňa 1163 5336 52
Opatová 66 337 0
Orovnica 135 594 0
Píla 314 1463 0
Podlužany 135 770 0
Prestavlky 99 556 0
Prochoť 178 958 0
Psáry 76 319 0
Repište 132 589 2
Revištské Podzámčie 47 240 0
Rudno nad Hronom 139 853 2
Rybník 338 1498 3
Sklené Teplice 110 455 0
Starý Tekov 395 1748 6
Svätý Benedik 292 1398 55
Tekovská Breznica 278 1347 3
Tekovská Nová Ves 158 821 0
Tlmače 127 533 0
Veľká Lehota 252 1236 0
Veľké Kozmálovce 190 904 3
Veľké Pole 751 2903 1
Vyhne 322 1448 258
Žarnovica 431 2397 73
Žarnovická Huta 51 267 0
Župkov 161 837 6