Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Prievidza

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Banky 43 177 0
Bojnice 330 1690 3
Brezany 143 721 0
Brusno 100 591 0
Bystričany 259 1403 0
Čavoj 284 1693 0
Cech 265 1189 0
Čereňany 255 1095 0
Chrenovec 76 420 0
Chvojnica 239 1088 0
Cígeľ 138 827 2
Diviacka Nová Ves 143 736 26
Diviaky nad Nitricou 108 521 2
Dlžín 78 337 0
Dobročná 81 336 0
Dolné Vestenice 212 871 2
Dolný Kamenec 132 751 10
Dubnica 82 418 0
Dvorníky nad Nitricou 128 536 0
Gajdel 494 2297 0
Handlová 1348 10904 3
Horná Ves 173 813 7
Horné Lelovce 98 532 5
Horné Vestenice 112 502 3
Horný Kamenec 118 611 0
Hradec 64 404 0
Jalovec 78 412 0
Ješkova Ves 51 207 2
Kanianka 86 499 0
Kocurany 51 300 3
Koš 275 1900 2
Kostolná Ves 83 323 5
Laskár 53 239 0
Lazany 177 808 0
Liešťany 117 472 7
Lipník 62 346 0
Lomnica 61 298 0
Mačov 56 270 3
Majzel 99 482 0
Malá Čausa 127 679 0
Malá Lehota 117 560 0
Malá Lihotka 44 295 0
Morovmo 46 291 0
Necpaly nad Nitrou 135 778 0
Nedožery 177 899 2
Nemecké Pravno 472 1886 0
Nevidzany 106 385 0
Nitrianske Rudno 178 802 18
Nováky 228 1859 24
Opatovce nad Nitrou 183 986 0
Oslany 392 1730 71
Podhradie 149 848 0
Poluvsie 73 423 0
Poruba 190 1081 0
Pravenec 99 531 0
Prievidza 773 4578 416
Račice 138 652 0
Radobica 197 878 0
Ráztočno 231 1285 2
Rudnianska Lehota 125 546 0
Sebedražie 159 812 0
Seč 78 344 0
Solka 62 309 0
Sučany 259 1071 11
Šutovce 76 383 0
Temeš 69 435 0
Tužina 648 3022 0
Valaská Belá 937 5059 0
Veľká Čausa 78 453 0
Veľká Lehota 268 1322 5
Veľká Lihotka 119 626 0
Vrbäny 52 304 0
Zemianske Kostolany 157 928 15