Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Zlaté Moravce

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Beladice 42 291 3
Čaradice 184 713 0
Choča 136 562 2
Chyzerovce 257 1036 0
Čierne Kľačany 146 837 0
Dolné Slažany 125 666 0
Gýmeš 302 1437 0
Gýmešské Kostolany 135 635 0
Horné Slažany 107 528 0
Hostie 210 950 4
Hosťovce 132 562 1
Jedľové Kostolany 335 1433 15
Kňažice 200 1053 0
Koleňany 220 1167 28
Kozárovce 421 2036 9
Ladice 198 1003 8
Lovce 108 534 0
Machulince 137 666 0
Malé Chrašťany 40 201 0
Malé Hyndice 108 542 11
Malé Vozokany 70 343 0
Mankovce 84 367 0
Mlyňany 151 664 13
Nemce 278 1166 0
Nemčiňany 175 802 13
Neverice 127 898 7
Nevidzany 163 732 0
Nová Ves nad Žitavou 307 1381 16
Obyce 273 1254 5
Opatovce nad Žitavou 149 743 0
Príílepy 69 481 0
Rohožnica 53 265 0
Skýcov 226 1040 5
Slepčany 211 974 11
Svätý Martin 86 401 0
Tesáry nad Žitavou 248 1231 0
Topoľčianky 461 2056 15
Velčice 239 991 4
Veľké Chrašťany 120 706 0
Veľké Vozokany 128 587 0
Verešvár 149 614 0
Vieska nad Žitavou 111 430 6
Volkovce 159 727 0
Závada 46 231 0
Žikava 128 730 0
Žirany 254 1073 0
Zlaté Moravce 784 4358 529
Zlatno 100 436 3
nezaradené 16