Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Hlohovec

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Alekšince 166 1155 25
Ardanovce 66 349 6
Bereksek 462 2523 3
Bojničky 212 1154 12
Bučany 328 1869 5
Dolné Otrokovce 58 338 5
Dolné Vašardice 82 533 12
Dolné Zelenice 58 369 0
Dvorníky 441 2594 23
Fornosek 72 435 0
Hlohovec 1213 9158 817
Horné Otrokovce 108 640 0
Horné Vašardice 92 578 1
Horné Zelenice 138 830 0
Jalšové 88 557 0
Kľačany 155 920 3
Koplotovce 55 384 3
Lukáčovce 238 1350 36
Madunice 233 1364 7
Malý Báb 171 851 28
Malženice 186 1039 12
Merašice 109 754 29
Mestečko 339 2349 11
Orešany 74 445 0
Pastuchov 162 1143 9
Posádka 23 118 0
Pustá Kerť 131 751 3
Ratkovce 88 395 0
Rišňovce 291 1488 11
Rumanová 215 1189 11
Šág 202 1066 2
Šalgočka 88 353 0
Šalgovce 96 569 2
Siladice 167 819 0
Svätý Peter 134 892 2
Svrbice 57 295 0
Tekolďany 43 256 0
Trakovice 268 1388 0
Veľký Báb 159 935 48
Verešvár 253 1388 0
Zemianska Kerť 90 605 26
Žlkovce 125 694 2
nezaradené 3