Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Bratislava mesto

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bratislava 8206 138988 spracováva sa
nezaradené 0