Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Skalica

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Brodské 542 2123 14
Chropov 117 592 3
Gbely 728 3673 10
Holič 1113 5653 353
Kátov 119 535 0
Kopčany 532 2545 18
Kovalovec 73 340 0
Kúty 703 3157 5
Letničie 108 552 6
Lopašov 59 300 0
Močidlany 119 531 0
Mokrý Háj 182 820 0
Oreské 52 301 0
Petrova Ves 230 1134 0
Popudiny 95 431 0
Prietržka 88 429 0
Radimov 160 785 4
Radošovce 214 1083 19
Skalica 1383 5155 68
Trnovec 81 383 0
Unín 311 1424 24
Vidovany 62 327 0
Vieska 90 457 6
Vlčkovany 111 541 0
Vrádište 155 606 1