Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Senica

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Bílkove Humence 155 544 0
Borský Svätý Mikuláš 647 2346 26
Borský Svätý Peter 407 1377 19
Čáčov 227 1142 15
Čáry 315 1306 4
Častkov 183 833 3
Cerová - Lieskové 253 1314 0
Dojč 289 1335 9
Hlboké 284 1331 4
Hradište pod Vrátnom 235 1084 3
Jablonica 466 2245 32
Kovalov 189 877 4
Kunov 109 527 6
Osuské 197 749 6
Podbranč 258 1235 0
Prietrž 250 1271 2
Rohov 69 352 0
Rovensko 122 572 0
Rozbehy 72 428 0
Rybky 87 395 0
Šajdíkove Humence 184 750 0
Šandorf 249 1130 15
Šaštín 494 2475 144
Senica 529 3674 296
Smolinské 215 1181 8
Smrdáky 79 354 0
Sobotište 480 2424 64
Sotina 132 773 0
Štepanov 350 1624 5
Stráže nad Myjavou 359 1573 3
Vrbovce 769 3485 46