Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Modra

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Báhoň 243 1349 0
Cajla 203 1585 16
Častá 388 1948 26
Čataj 213 1063 16
Dlhá 106 558 0
Dubová 163 976 6
Grinava 247 1326 0
Hliník 231 933 0
Igram 135 726 3
Jablonec 131 749 0
Kaplná 114 612 0
Kučišdorf 76 451 0
Malé Šenkvice 104 542 0
Modra 927 5642 53
Nemecký Grob 298 1445 3
Ompitál 260 1231 0
Pezinok 1064 7001 177
Píla 72 381 1
Pudmerice 309 1881 26
Šarfia 310 1082 4
Slovenský Grob 272 1501 0
Štefanová 92 444 0
Švajnsbach 316 1709 0
Trlinok 76 365 0
Veľké Šenkvice 408 2310 4
Vištuk 304 1670 24
nezaradené 7