Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Malacky

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Borský Svätý Jur 550 2071 14
Dimburk 229 905 0
Gajary 831 3383 50
Hasprunka 384 1587 0
Jablonové 237 1156 0
Jakubov 244 1258 9
Kiripolec 180 826 0
Kuchyňa 327 1755 23
Kuklov 274 1029 13
Láb 351 1456 5
Lakšárska Nová Ves 317 1084 18
Lozorno 507 2154 1
Malacky 1302 7282 291
Malé Leváre 358 1497 10
Moravský Svätý Ján 430 1786 10
Niklašov 65 220 4
Pernek 224 1198 2
Plavecké Podhradie 163 778 0
Plavecký Štvrtok 306 1327 10
Plavecký Svätý Mikuláš 213 1125 17
Plavecký Svätý Peter 113 577 0
Rarbok 265 1306 10
Sekule 376 1512 10
Sološnica 289 1518 16
Uhorská Ves 517 2443 69
Veľké Leváre 653 2747 40
Závod 405 2015 19