Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Užgorod (Ungvári járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
patrí Ukrajine Baranince Baranya 132 642 13
patrí Ukrajine Botfalva Botfalva 105 512 84
patrí Ukrajine Čop Csap 617 3371 390
patrí Ukrajine Časlovce/Császlóc Császlóc 100 521 20
patrí Ukrajine Eseň/Eszeny Eszeny 510 2682 99
patrí Ukrajine Hořany Gerény-vasúttelep 66 369 103
patrí Ukrajine Homok Homok 128 630 64
patrí Ukrajine Korytňany Kereknye 199 841 21
patrí Ukrajine Ketergeň/Ketergény Ketergény 50 245 9
patrí Ukrajine Malá Dobroň/Kis-Dobrony Kisdobrony 239 1475 142
patrí Ukrajine Malé Gejovce/Kis-Gejőc Kisgejőc 203 1007 38
patrí Ukrajine Malé Rátovce/Kis-Rát Kisrát 121 580 7
patrí Ukrajine Téglás Kistéglás 103 550 0
patrí Ukrajine Koncovo/Koncháza Koncháza 104 529 7
patrí Ukrajine Chlumec/Helmec Korláthelmec 198 897 71
patrí Ukrajine Minaj Minaj 85 480 69
patrí Ukrajine Veliká Dobroň/Nagy-Dobrony Nagydobrony 681 3978 291
patrí Ukrajine Veliké Gejovce/Nagy-Gejőc Nagygejőc 189 1073 67
patrí Ukrajine Velké Rátovce/Nagy-Rát Nagyrát 122 590 11
patrí Ukrajine Jovra Ördarma 241 1357 245
patrí Ukrajine Radvanka/Radvánc Radvánc 1016 5304 1402
patrí Ukrajine Šišlovce/Sislóc Sislóc 70 332 14
patrí Ukrajine Saloka/Szalóka Szalóka 172 824 14
patrí Ukrajine Surty/Szürte Szürte 259 1359 153
patrí Ukrajine Agovo/Ágtelek Tiszaágtelek 148 705 0
patrí Ukrajine Ašvaň/Ásvány Tiszaásvány 84 474 21
patrí Ukrajine Šalamúnová/Salamon Tiszasalamon 177 932 22
patrí Ukrajine Dravce Ungdaróc 224 1188 60
patrí Ukrajine Tarnovce/Tarnóc Ungtarnóc 85 464 27
patrí Ukrajine Užhorod Ungvár mv. 3232 22624 8384