Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Mukačevo (Munkácsi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
patrí Ukrajine Nižní Koropec Alsókerepec 129 676 10
patrí Ukrajine Nové Selo Alsóschönborn 91 570 9
patrí Ukrajine Barkasovo/Barkaszó Barkaszó 294 1662 147
patrí Ukrajine Baťovo/Bátyú Bátyú 339 1908 243
patrí Ukrajine Boutraď/Bótrágy Bótrágy 240 1325 73
patrí Ukrajine Drysina/Dercen Dercen 355 2042 35
patrí Ukrajine Fornoš/Fornos Fornos 178 1023 18
patrí Ukrajine Hať/Gát Gát 369 2217 79
patrí Ukrajine Žňatino/Izsnyéte Izsnyéte 342 1841 86
patrí Ukrajine Malé Gutovo/Kis-Gút Kisgút 87 437 36
patrí Ukrajine Podhorod Munkácsváralja 264 1266 68
patrí Ukrajine Veliké Gutovo/Nagy-Gút Nagygút 112 642 21
patrí Ukrajine Rosvegovo Oroszvég 489 3107 1396
patrí Ukrajine Paušín Pósaháza 156 829 4
patrí Ukrajine Rafajnovo/Rafajna-Újfalu Rafajnaújfalu 157 851 32
patrí Ukrajine Svoboda Svoboda 205 868 1
patrí Ukrajine Serně/Szernye Szernye 289 1531 43
patrí Ukrajine Klučárky Várkulcsa 331 1841 66
patrí Ukrajine Palanok Várpalánka 246 1205 185
patrí Ukrajine Mukačevo Munkács mv. 4200 27223 13022