Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 7, 8. februára 1941, Strana 201

Majiteľ

Podnik/živnosť:Lázár Beck
Predmet podnikania:obchod s miešaným tovarom
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:
Obec:Ličartovce
Počet domov (v r. 1940)*:81
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:522
Okres:Prešov

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:2500-112-1941
Likvidátor:Ján Sabol
Profesia:
Ulica:
Obec:Ličartovce
Okres:Prešov

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942