Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Podrobné informácie

Uverejnené:Úradné noviny, Číslo 23, 10. mája 1941, Strana 753

Majiteľ

Podnik/živnosť:Abrányi Margita
Predmet podnikania:obchod s lahôdkami a cukrovinkami
Číslo živnostenského oprávnenia:
Ulica:
Obec:Levoča
Počet domov (v r. 1940)*:1033
Počet obyvateľov (v r. 1940)*:9170
Okres:Levoča

Informácie o likvidácii

Číslo likvidácie:17.861-III-1940
Likvidátor:
Profesia:
Ulica:
Obec:
Okres:

* Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942