Funkcionári KSČ a KSS

XIII.zjazd KSČ 1966 (31.05.1966 - 04.06.1966)

Zoznam funkcionárov

priezvisko meno funkcia
NOVOTNÝ Antonín prvý tajomník ÚV KSČ
ČERNÍK Oldřich člen predsedníctva ÚV KSČ
KOLDER Drahomír člen predsedníctva ÚV KSČ
DOLANSKÝ Jaromír člen predsedníctva ÚV KSČ
NOVOTNÝ Antonín člen predsedníctva ÚV KSČ
CHUDÍK Michal člen predsedníctva ÚV KSČ
HENDRYCH Jiří člen predsedníctva ÚV KSČ
LAŠTOVIČKA Bohuslav člen predsedníctva ÚV KSČ
ŠIMŮNEK Otakar člen predsedníctva ÚV KSČ
LENÁRT Jozef člen predsedníctva ÚV KSČ
DUBČEK Alexander člen predsedníctva ÚV KSČ
SABOLČÍK Michal kandidát predsedníctva ÚV KSČ
KAPEK Antonín kandidát predsedníctva ÚV KSČ
PASTYŘÍK Miroslav kandidát predsedníctva ÚV KSČ
SÁDOVSKÝ Štefan kandidát predsedníctva ÚV KSČ
VACULÍK Martin kandidát predsedníctva ÚV KSČ
KOUCKÝ Vladimír tajomník ÚV KSČ
ŠTROUGAL Lubomír tajomník ÚV KSČ
HENDRYCH Jiří tajomník ÚV KSČ
KOLDER Drahomír tajomník ÚV KSČ
ŠTROUGAL Lubomír člen sekretariátu ÚV KSČ
HENDRYCH Jiří člen sekretariátu ÚV KSČ
PECHA František člen sekretariátu ÚV KSČ
VACULÍK Martin člen sekretariátu ÚV KSČ
KOLDER Drahomír člen sekretariátu ÚV KSČ
PASTYŘÍK Miroslav člen sekretariátu ÚV KSČ
NOVOTNÝ Antonín člen sekretariátu ÚV KSČ
KOUCKÝ Vladimír člen sekretariátu ÚV KSČ
HRON Pavel predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
LOUŽIL Jiří člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
HROMÁDKA Václav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
MANĎÁK Eduard člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
HONS František člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
HOFMAN Leopold člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
HLÍNA Jan člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
HRON Pavel člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
MACHÁČEK Josef člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
KUDĚLÁSEK Alfons člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
NETÍK Jaromír člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
MUŠAL Jan člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
MLEJNEK Stanislav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
JERMAN Jaroslav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
KŘÍČKOVÁ Bohuslava člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
PLESKOT Václav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
JAKEŠ Miloš člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
REJCHRT Jaroslav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
RŮŽIČKOVÁ Marie člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
RYPEL Jiří člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
ČERVENÝ Ladislav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
VECKER Miloslav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
FRÝBERT Jaroslav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
FOREJTOVÁ Anna člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
VALENTA Josef člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
BUČKO Rudolf člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
DVOŘÁK Richard člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
VELČICKÝ Štefan člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
TONDL Jan člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
UHLÍŘ Václav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
HOJČ Jozef člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
DÖBERT Osvald člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
HÁJEK Václav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
ŠALGOVIČ Viliam člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
SVOBODA Adolf člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
VRŇATOVÁ Božena člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
SUCHARDA Bohumil člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
BELOVICKÝ Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ
HENDRYCH Jiří predseda komisie ÚV KSČ
DOLANSKÝ Jaromír predseda komisie ÚV KSČ
ŠTROUGAL Lubomír predseda komisie ÚV KSČ
KOLDER Drahomír predseda komisie ÚV KSČ
KOUCKÝ Vladimír predseda komisie ÚV KSČ
TROJAN Jaroslav člen ÚV KSČ
LÖRINCZ Július člen ÚV KSČ
LAŠTOVIČKA Bohuslav člen ÚV KSČ
UHER Jindřich člen ÚV KSČ
NOVÝ Vilém člen ÚV KSČ
TYMEŠ František člen ÚV KSČ
TESAŘ František člen ÚV KSČ
NEPOMUCKÝ Josef člen ÚV KSČ
VODSLOŇ František člen ÚV KSČ
MÁLEK Ivan člen ÚV KSČ
MESTEK Karel člen ÚV KSČ
MACHÁČOVÁ Božena člen ÚV KSČ
MISKA Jaroslav člen ÚV KSČ
VOJTAS Oldřich člen ÚV KSČ
VACULÍK Martin člen ÚV KSČ
MACEK Josef člen ÚV KSČ
VOLENÍK Oldřich člen ÚV KSČ
NĚMEC Jan člen ÚV KSČ
NEOVESKÝ Kliment člen ÚV KSČ
NĚMEC Josef člen ÚV KSČ
NOVOTNÝ Antonín člen ÚV KSČ
ŠVESTKA Oldřich člen ÚV KSČ
ZAVADIL Miroslav člen ÚV KSČ
SABOLČÍK Michal člen ÚV KSČ
ŠIMŮNEK Otakar člen ÚV KSČ
ŠIMON Bohumil člen ÚV KSČ
ŠIK Oto člen ÚV KSČ
SÁDOVSKÝ Štefan člen ÚV KSČ
SEDLÁKOVÁ Mária člen ÚV KSČ
SCHWARZ Štefan člen ÚV KSČ
STARÝ Oldřich člen ÚV KSČ
SKÁLA Ivan člen ÚV KSČ
SVOBODA Jan člen ÚV KSČ
SLAVÍK Václav člen ÚV KSČ
SMRKOVSKÝ Josef člen ÚV KSČ
ŠIŠKA Karol člen ÚV KSČ
ŠORM František člen ÚV KSČ
RIGO Emil člen ÚV KSČ
ŠTROUGAL Lubomír člen ÚV KSČ
PASTYŘÍK Miroslav člen ÚV KSČ
PAŠEK Václav člen ÚV KSČ
PAUL Oldřich člen ÚV KSČ
PAVLOVSKÝ Oldřich člen ÚV KSČ
PECHA František člen ÚV KSČ
PELNÁŘ Jan člen ÚV KSČ
PENC František člen ÚV KSČ
PERKOVIČ Anton člen ÚV KSČ
PILLER Jan člen ÚV KSČ
PRCHLÍK Václav člen ÚV KSČ
ŠTOLL Ladislav člen ÚV KSČ
ŠPAČEK Josef člen ÚV KSČ
STEHLÍKOVÁ Anna člen ÚV KSČ
LOMSKÝ Bohumír člen ÚV KSČ
BARBÍREK František člen ÚV KSČ
HÁJEK Jiří člen ÚV KSČ
HANÁK Josef člen ÚV KSČ
HARUS Jan člen ÚV KSČ
HAVELKA Jan člen ÚV KSČ
HENDRYCH Jiří člen ÚV KSČ
HLADKÝ Milan člen ÚV KSČ
HOFFMANN Karel člen ÚV KSČ
ADAMEC Ladislav člen ÚV KSČ
HRDINOVÁ Libuše člen ÚV KSČ
BORŮVKA Josef člen ÚV KSČ
CHUDÍK Michal člen ÚV KSČ
INDRA Alois člen ÚV KSČ
JANÍK Ján člen ÚV KSČ
JANKOVCOVÁ Ludmila člen ÚV KSČ
JIRÁSKOVÁ Marie člen ÚV KSČ
GOČÁR Jiří člen ÚV KSČ
FIERLINGER Zdeněk člen ÚV KSČ
DVORSKÝ František člen ÚV KSČ
BESSEROVÁ Ladislava člen ÚV KSČ
BIĽAK Vasil člen ÚV KSČ
BINHÁK Josef člen ÚV KSČ
BOĎA Koloman člen ÚV KSČ
BRABEC František člen ÚV KSČ
COLOTKA Peter člen ÚV KSČ
CVIK Rudolf člen ÚV KSČ
ČERNÁ Ludmila člen ÚV KSČ
ČERNÍK Oldřich člen ÚV KSČ
ČERNÝ Josef člen ÚV KSČ
ČERVENKA František člen ÚV KSČ
DAVID Václav člen ÚV KSČ
DOBIÁŠ Václav člen ÚV KSČ
DOČKALOVÁ Věra člen ÚV KSČ
DUBČEK Alexander člen ÚV KSČ
KABRNA Vladimír člen ÚV KSČ
KORČÁK Josef člen ÚV KSČ
KOLDER Drahomír člen ÚV KSČ
KOUBA Jindřich člen ÚV KSČ
KREJČÍ Josef člen ÚV KSČ
KOPECKÁ Ludmila člen ÚV KSČ
KRIEGEL František člen ÚV KSČ
KUDRNA Josef člen ÚV KSČ
KUBA František člen ÚV KSČ
KROSNÁŘ Josef člen ÚV KSČ
KRUTINA Vratislav člen ÚV KSČ
KRČEK Antonín člen ÚV KSČ
KOSCELANSKÝ Ján člen ÚV KSČ
KOUCKÝ Vladimír člen ÚV KSČ
DOLANSKÝ Jaromír člen ÚV KSČ
KADLEC Vladimír člen ÚV KSČ
KAPEK Antonín člen ÚV KSČ
KLADIVA Jaroslav člen ÚV KSČ
KRAJČÍR František člen ÚV KSČ
KODEŠ Karel člen ÚV KSČ
LENÁRT Jozef člen ÚV KSČ
LEFLEROVÁ Helena člen ÚV KSČ
KOZELKA Bedřich člen ÚV KSČ
KRAUS František kandidát ÚV KSČ
ČERVEŇÁK Michal kandidát ÚV KSČ
ŠTĚPINKA Josef kandidát ÚV KSČ
TAKÁČ Samuel kandidát ÚV KSČ
SMRČKA Ladislav kandidát ÚV KSČ
NÉMETH Ladislav kandidát ÚV KSČ
LABUŤOVÁ Indra kandidát ÚV KSČ
AUERSPERG Pavel kandidát ÚV KSČ
BARAN Pavol kandidát ÚV KSČ
VLASÁK František kandidát ÚV KSČ
LAŠTOVKA Josef kandidát ÚV KSČ
VEJRAŽKA Vítězslav kandidát ÚV KSČ
VALTERA Karel kandidát ÚV KSČ
VALO Ján kandidát ÚV KSČ
VALO Jozef kandidát ÚV KSČ
BOBREK Bruno kandidát ÚV KSČ
HUMHALOVÁ Hana kandidát ÚV KSČ
MEDUNA Vladimír kandidát ÚV KSČ
ČAPKA Miroslav kandidát ÚV KSČ
MIKOVÁ Marie kandidát ÚV KSČ
TOMSA Václav kandidát ÚV KSČ
MINÁČ Vladimír kandidát ÚV KSČ
RYTÍŘ Otakar kandidát ÚV KSČ
ŠKODA Václav kandidát ÚV KSČ
CHŇOUPEK Bohuslav kandidát ÚV KSČ
KOLÁŘ Jan kandidát ÚV KSČ
RUML Vladimír kandidát ÚV KSČ
KOCHMAN Blažej kandidát ÚV KSČ
REPÁŠ Milan kandidát ÚV KSČ
INNEMANN Květoslav kandidát ÚV KSČ
RAŠKOVÁ Helena kandidát ÚV KSČ
RÁKOSNÍK Oldřich kandidát ÚV KSČ
PURKRÁBEK Václav kandidát ÚV KSČ
PŠENIČKA Antonín kandidát ÚV KSČ
PŘIBYL Josef kandidát ÚV KSČ
PROCHÁZKA Jan kandidát ÚV KSČ
JANKECH Anton kandidát ÚV KSČ
PINKAVA Josef kandidát ÚV KSČ
CHLEBEC Emil kandidát ÚV KSČ
ŘEHÁNEK František kandidát ÚV KSČ
NAGY Arpád kandidát ÚV KSČ
FOJTÍK Jan kandidát ÚV KSČ
HAJKO Vladimír kandidát ÚV KSČ
ŠIMEČEK Václav kandidát ÚV KSČ
NEUBERT Karel kandidát ÚV KSČ
HAVLÍČEK František kandidát ÚV KSČ
HAVLÍN Josef kandidát ÚV KSČ
HEČKO Josef kandidát ÚV KSČ
HEJNA Jaroslav kandidát ÚV KSČ
KOŠAŘ Václav kandidát ÚV KSČ
HOJDAR Josef kandidát ÚV KSČ
SAMEC František kandidát ÚV KSČ
HOLÁSEK Ľudovít kandidát ÚV KSČ
KÓŇOVÁ Elena kandidát ÚV KSČ
HRZAL Vladimír kandidát ÚV KSČ
KADERKA Oldřich kandidát ÚV KSČ

Zdroj

funkcia zdroj
členovia ÚV KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 47
kandidáti ÚV KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 47
členovia Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 48
predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 48
členovia predsedníctva ÚV KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 48
kandidáti predsedníctva ÚV KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 48
prvý tajomník a tajomníci ÚV KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 48
členovia sekretariátu ÚV KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 48
predsedovia komisií ÚV KSČ Život strany, máj 1966, číslo 12, strana 48