Funkcionári KSČ a KSS

Plenárne zasadnutia ÚV KSS

Na základe archívnych dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch Slovenského národného archívu v Bratislave vytvorili pracovníci ÚPN databázu účastníkov plenárnych zasadnutí ÚV KSS, ktorá poskytuje predovšetkým prehľad o osobách podieľajúcich sa na nastolení a upevňovaní totalitného komunistického režimu na Slovensku.

Databáza dokomentuje obdobie od 13.4.1945 do konca roku 1989, počas ktorého sa uskutočnilo 183 plenárnych zasadnutí ÚV KSS doložených z fondov SNA. Najviac zasadnutí - až jedenásť - sa uskutočnilo v roku 1968, naopak v roku 1952 sa nekonalo žiadne.

Zverejnené fotokópie prezenčných listín dokumentujú účasť funkcionárov a ďalších pozvaných osôb (novinári, osoby, ktorým boli udelené rôzne ocenenia a pod.) na jednotlivých zasadnutiach. Počet prítomných bol však obvykle nižší napríklad v dôsledku ochorení alebo služobných povinností. Najvyšší počet účastníkov malo plenárne zasadnutie ÚV KSS, ktoré sa konalo 21. a 22. decembra 1968, prítomných bolo až 418 osôb.

Z archívnych materiálov sme sa snažili excerpovať aj informácie o zmenách v obsadení jednotlivých postov v rámci Ústredného výboru KSS. Hľadali sme dôvody týchto zmien - napr. postup na vyššiu funkciu, úmrtie, či vylúčenie zo strany. Tieto zistenia budú zverejnené v ďalšej fáze projektu.

Pripravené v spolupráci so Slovenským národným archívom v Bratislave.

Zoznam plenárnych zasadnutí ÚV KSS

Zasadnutie plénaRokPočet zaprezentovaných
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (13.4.1945) 1945 12 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (25.-26.10.1945) 1945 53 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.03.1946) 1946 210 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.07.1946) 1946 62 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (31.07.-01.08.1946) 1946 78 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (16.-17.12. 1946) 1946 237 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.05.1947) 1947 110 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.12.1947) 1947 156 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (03.05.1948) 1948 73 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.06.1948) 1948 143 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (27.-28.09.1948) 1948 205 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.01.1949) 1949 403 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (10.11.1949) 1949 239 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (06.-07.04.1950) 1950 207 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-20.04.1951) 1951 111 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (19.10.1951) 1951 86 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-26.01.1953) 1953 226 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (28.03.1953) 1953 89 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.06.1953) 1953 80 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.12.1953) 1953 106 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (08.-09.04.1954) 1954 6 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (02.06.1954) 1954 110 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (09.10.1954) 1954 124 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (16.-17.12.1954) 1954 117 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (28.01.1955) 1955 124 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.02.1955) 1955 143 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.04.1955) 1955 21 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.08.1955) 1955 169 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.10.1955) 1955 128 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.11.1955) 1955 150 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.02.1956) 1956 141 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (10.-11.05.1956) 1956 129 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.07.1956) 1956 143 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.12.1956) 1956 160 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (02.03.1957) 1957 94 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (19.04.1957) 1957 97 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1957) 1957 20 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.08.1957) 1957 166 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (02.11.1957) 1957 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (09.-10.01.1958) 1958 151 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.02.1958) 1958 58 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.05.1958) 1958 110 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.05.1958) 1958 21 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.07.1958) 1958 166 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.10.1958) 1958 182 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (05.12.1958) 1958 148 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.01.1960) 1960 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.03.1959) 1959 171 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (07.-08.05.1959) 1959 175 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (01.-02.10.1959) 1959 23 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (16.-17.03.1960) 1960 168 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1960) 1960 152 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1960) 1960 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (06.-.07.10.1960) 1960 196 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (23.-24.02.1961) 1961 200 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.05.1961) 1961 8 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (20.-21.07.1962) 1962 189 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.09.1961) 1961 168 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-16.12.1961) 1961 202 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.03.1962) 1962 201 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (13.09.1962) 1962 171 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.11.1962) 1962 137 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (25.11.1962) 1962 12 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1962) 1962 219 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (17.-18.01.1963) 1963 189 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (08.04.1963) 1963 164 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (06.06.1963) 1963 185 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.09.1963) 1963 120 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.12.1963) 1963 14 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1963) 1963 239 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.-25.01.1964) 1964 242 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (20.03.1964) 1964 225 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (05.05.1964) 1964 144 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.06.1964) 1964 173 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (16.09.1964) 1964 188 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (26.-27.11.1964) 1964 214 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.01.1965) 1965 167 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.-19.02.1965) 1965 152 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.03.1965) 1965 181 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (29.04.1965) 1965 160 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (07.05.1965) 1965 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (17.09.1965) 1965 168 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (13.12.1965) 1965 193 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (25.02.1966) 1966 157 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (28.04.1966) 1966 166 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.05.1966) 1966 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (27.06.1966) 1966 151 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (30.09.1966) 1966 196 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (28.12.1966) 1966 214 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (16.02.1967) 1967 174 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (25.-26.05.1967) 1967 223 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.09.1967) 1967 210 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (04.11.1967) 1967 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.01.1968) 1968 206 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (23.02.1968) 1968 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (09.04.1968) 1968 184 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-24.05.1968) 1968 220 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (20.06.1968) 1968 165 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.07.1968) 1968 14 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (25.08.1968) 1968 157 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (29.08.1968) 1968 16 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (05.09.1968) 1968 237 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (19.-20.11.1968) 1968 241 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.-22.12.1968) 1968 418 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (12.03.1969) 1969 246 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.04.1969) 1969 233 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (04.05.1969) 1969 142 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (02.-03.06.1969) 1969 250 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (02.10.1969) 1969 303 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (05.-06.02.1970) 1970 233 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (09.07.1970) 1970 207 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.12.1970) 1970 179 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (16.01.1971) 1971 227 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (09.02.1971) 1971 111 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (27.04.1971) 1971 113 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.05.1971) 1971 23 identifikovaných priezvisk zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.07.1971) 1971 166 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.09.1971) 1971 173 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.10.1971) 1971 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (01.12.1971) 1971 140 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.02.1972) 1972 175 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (19.04.1972) 1972 156 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (08.-09.11.1972) 1972 199 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.12.1972) 1972 174 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (26.02.1973) 1973 183 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (05.07.1973) 1973 184 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (04.-05.12.1973) 1973 176 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.05.1974) 1974 215 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (03.-04.12.1974) 1974 208 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.-16.01.1975) 1975 173 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1975) 1975 167 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.-16.10.1975) 1975 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (03.12.1975) 1975 177 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (17.03.1976) 1976 108 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (27.03.1976) 1976 123 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.06.1976) 1976 179 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (09.09.1976) 1976 147 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (02.11.1976) 1976 203 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.11.1976) 1976 172 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.03.1977) 1977 192 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (24.05.1977) 1977 203 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (06.12.1977) 1977 34 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.-23.03.1978) 1978 250 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.12.1978) 1978 183 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (27.03.1979) 1979 194 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (17.-18.12.1979) 1979 186 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (01.-02.04.1980) 1980 195 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.-15.10.1980) 1980 207 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.03.1981) 1981 119 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.03.1981) 1981 121 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.04.1981) 1981 147 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (10.06.1981) 1981 127 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (03.11.1981) 1981 168 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.12.1981) 1981 178 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (26.04.1982) 1982 177 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (30.11.1982) 1982 186 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (12.-13.09.1983) 1983 202 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (30.11.1983) 1983 186 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (26.04.1984) 1984 189 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.-12.10.1984) 1984 201 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (10.12.1984) 1984 184 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (21.06.1985) 1985 158 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (03.12.1985) 1985 165 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (18.02.1986) 1986 123 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (15.03.1986) 1986 133 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (07.04.1986) 1986 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (30.05.1986) 1986 134 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (26.06.1986) 1986 138 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (10.12.1986) 1986 163 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (30.-31.03.1987) 1987 187 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (12.01.1988) 1988 161 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (14.04.1988) 1988 164 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.10.1988) 1988 135 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (17.10.1988) 1988 170 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (19.12.1988) 1988 197 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.04.1989) 1989 178 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (11.05.1989) 1989 193 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (22.06.1989) 1989 204 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (26.08.1989) 1989 6 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (16.10.1989) 1989 202 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (26.-27.11.1989) 1989 168 zobraziť
Plenárne zasadnutie ÚV KSS (06.12.1989) 1989 165 zobraziť