Funkcionári KSČ a KSS

Mimoriadny zjazd KSS 1968 (26.08.1968 - 29.08.1968)

Zoznam funkcionárov

priezvisko meno funkcia
HUSÁK Gustáv prvý tajomník ÚV KSS
PAVLENDA Viktor člen predsedníctva ÚV KSS
KLOKOČ Ondrej člen predsedníctva ÚV KSS
FALŤAN Samuel člen predsedníctva ÚV KSS
SEDLÁKOVÁ Mária člen predsedníctva ÚV KSS
HARENČÁR Róbert člen predsedníctva ÚV KSS
SÁDOVSKÝ Štefan člen predsedníctva ÚV KSS
BOĎA Koloman člen predsedníctva ÚV KSS
NOVOMESKÝ Ladislav člen predsedníctva ÚV KSS
ZRAK Jozef člen predsedníctva ÚV KSS
HUSÁK Gustáv člen predsedníctva ÚV KSS
LUPTÁK Stanislav člen predsedníctva ÚV KSS
ŤAŽKÝ Anton člen predsedníctva ÚV KSS
GRACA Bohuslav tajomník ÚV KSS
SÁDOVSKÝ Štefan tajomník ÚV KSS
TURČEK Július tajomník ÚV KSS
ZRAK Jozef tajomník ÚV KSS
PAVLENDA Viktor tajomník ÚV KSS
TURČEK Július člen sekretariátu ÚV KSS
SÁDOVSKÝ Štefan člen sekretariátu ÚV KSS
GRACA Bohuslav člen sekretariátu ÚV KSS
HUSÁK Gustáv člen sekretariátu ÚV KSS
ABRAHÁM Ladislav člen sekretariátu ÚV KSS
ZRAK Jozef člen sekretariátu ÚV KSS
PAVLENDA Viktor člen sekretariátu ÚV KSS
KOSCELANSKÝ Ján predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie ÚV KSS
NÉMETH Eugen člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
MAGYAR Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
SLANINA František člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
JACKULIAK Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
MASICA Peter člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
ŠÁNDOR Ondrej člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
LACKO Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
REŽNÝ Anton člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
KÓŇA Dezider člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
JUNÁS Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
KÓŇA Ladislav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
SALAJ Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
KOSCELANSKÝ Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
KOVÁČ Jozef člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
JÁREK Karol člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
JAMNICKÝ Ondrej člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
HOJČKA Pavol člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
ČEKIRDA Igor člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
BRAYER Edmund člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
BUCZACKI Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
ZAJAČÍK Vendelín člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
GUSPÁN Ján člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
ĎURIŠOVÁ Irena člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
ASTALOŠ Ladislav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
VAJÁNYI Ladislav člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
TOMÁŠEK Karol člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
HATALA Vojtech člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
ČAPKO Anton člen Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie UV KSS
VEREŠ Jaroslav člen ÚV KSS
POLIAČIK Jozef člen ÚV KSS
PAVLENDA Viktor člen ÚV KSS
VAŠEČKOVÁ Štefánia člen ÚV KSS
PEPICH Egyd člen ÚV KSS
PAVLÍK Ondrej člen ÚV KSS
VAVREK Juraj člen ÚV KSS
ONDREÁŠ Viliam člen ÚV KSS
VOLČKO Ladislav člen ÚV KSS
MASNÝ Ján člen ÚV KSS
MIKULČÍK Štefan člen ÚV KSS
MOLNÁR Imrich člen ÚV KSS
ZUPKA František člen ÚV KSS
MURŽIC Anton člen ÚV KSS
NAHÁLKA Pavel člen ÚV KSS
ZRAK Jozef člen ÚV KSS
NOSKO Ján člen ÚV KSS
NOVOMESKÝ Ladislav člen ÚV KSS
VAVRÍK Karol člen ÚV KSS
OLAH Ondrej člen ÚV KSS
NOVOTNÝ Štefan člen ÚV KSS
RECKÝ Michal člen ÚV KSS
VAŠEČKA Felix člen ÚV KSS
SENEŠI Ján člen ÚV KSS
SLADKÁ Valéria člen ÚV KSS
ŠTÚR Svetozár člen ÚV KSS
ŠTRAUS František člen ÚV KSS
ŠTEVČEK Pavel člen ÚV KSS
STRAKA Karol člen ÚV KSS
STRHAN Milan člen ÚV KSS
STRNÁD Ján člen ÚV KSS
ŠEBESTA Štefan člen ÚV KSS
ŠTEC Juraj člen ÚV KSS
ŠELIGA Ladislav člen ÚV KSS
TABAČEK Ján člen ÚV KSS
ŤAŽKÝ Anton člen ÚV KSS
VARGA Vojtech člen ÚV KSS
RÓTH Viktor člen ÚV KSS
ROZBORIL Jozef člen ÚV KSS
VALO Jozef člen ÚV KSS
URBAN Ján člen ÚV KSS
SÁDOVSKÝ Štefan člen ÚV KSS
UHER Ján člen ÚV KSS
TURČEK Július člen ÚV KSS
TRCKA Jozef člen ÚV KSS
SARVAŠ Andrej člen ÚV KSS
SEDLÁKOVÁ Mária člen ÚV KSS
ŠPIREK Ján člen ÚV KSS
ABRAHÁM Ladislav člen ÚV KSS
FRONC Anton člen ÚV KSS
GRACA Bohuslav člen ÚV KSS
GRNIAK Ján člen ÚV KSS
HANKO Michal člen ÚV KSS
HARACH Milan člen ÚV KSS
HARENČÁR Róbert člen ÚV KSS
HETTEŠ Jarolím člen ÚV KSS
HLADKÝ Milan člen ÚV KSS
HOFMAN Viktor člen ÚV KSS
HOLÁSEK Ľudovít člen ÚV KSS
HOLECZY Július člen ÚV KSS
HOZÁK Jozef člen ÚV KSS
HUSÁK Gustáv člen ÚV KSS
CHMÚRNY Vladimír člen ÚV KSS
JANEC Imrich člen ÚV KSS
JANÍK Ján člen ÚV KSS
FODOR Teodor člen ÚV KSS
FERIANC Ján člen ÚV KSS
AGOCS Vojtech člen ÚV KSS
BARAN Michal člen ÚV KSS
BARBÍREK František člen ÚV KSS
BÍROŠ Vincent člen ÚV KSS
BLAHO Rudolf člen ÚV KSS
BOĎA Koloman člen ÚV KSS
BRÍDZIK Tomáš člen ÚV KSS
COLOTKA Peter člen ÚV KSS
ČAKAJDA Ľudovít člen ÚV KSS
DAUBNER Vojtech člen ÚV KSS
DUBČEK Alexander člen ÚV KSS
DUDINSKÝ Kornel člen ÚV KSS
ĎURCOVÁ Mária člen ÚV KSS
ELŠÍK Jozef člen ÚV KSS
FALŤAN Samuel člen ÚV KSS
FERENCEI Peter člen ÚV KSS
JANZA Miroslav člen ÚV KSS
KODAJ Samuel člen ÚV KSS
KOŠŤAL Ladislav člen ÚV KSS
KOŠŤÁL Albert člen ÚV KSS
KOVÁČIK Miroslav člen ÚV KSS
LEŠŇOVSKÝ Ján člen ÚV KSS
KRAJČÍ Vladimír člen ÚV KSS
KRAJČOVIČ Anton člen ÚV KSS
LALUHA Ivan člen ÚV KSS
MAG Július člen ÚV KSS
MACINSKÝ Ivan člen ÚV KSS
LEŠŠO Konštantín člen ÚV KSS
LICHVÁR Ivan člen ÚV KSS
KONÍK Imrich člen ÚV KSS
KOMPIŠ Ladislav člen ÚV KSS
JURÍK Karol člen ÚV KSS
KLOKOČ Ondrej člen ÚV KSS
KŇAŽKO Jozef člen ÚV KSS
KOČTÚCH Hvezdoň člen ÚV KSS
LUPTÁK Stanislav člen ÚV KSS
MARTINKA Severín člen ÚV KSS
MARCHALÍN Štefan člen ÚV KSS
KODAJ Ján člen ÚV KSS
MANDÚCHOVÁ Oľga člen ÚV KSS
MOKOŠ Július kandidát ÚV KSS
MAJERSKÝ František kandidát ÚV KSS
MRAČNO Ján kandidát ÚV KSS
MIHÁLIK Vojtech kandidát ÚV KSS
BEHULIAK Jaroslav kandidát ÚV KSS
ŽILÍK Martin kandidát ÚV KSS
VRABEC Jozef kandidát ÚV KSS
MOJŽITA Tibor kandidát ÚV KSS
VONGREJ Pavel kandidát ÚV KSS
ČERVENKA Vladimír kandidát ÚV KSS
KOŽIARIK Ján kandidát ÚV KSS
ŠLAUKA Jozef kandidát ÚV KSS
HUBA Mikuláš kandidát ÚV KSS
RUMAN Ladislav kandidát ÚV KSS
HORŇÁČEK Ivan kandidát ÚV KSS
JENIS Jozef kandidát ÚV KSS
KORBÍNI Šimon kandidát ÚV KSS
PANKOVÁ Mária kandidát ÚV KSS
TOMKA Ján kandidát ÚV KSS
KUHN Ivan kandidát ÚV KSS
FERENCZY Otto kandidát ÚV KSS
OLEXA Ladislav kandidát ÚV KSS
LEHOCKÝ Miloš kandidát ÚV KSS
CHRENOVSKÝ Jozef kandidát ÚV KSS

Zdroj

funkcia zdroj
členovia predsedníctva ÚV KSS Život strany, 1968, číslo 18, príloha Žvota strany,strana 16 , Pravda, 29.08.1968, ročník , číslo , strana 3
členovia sekretariátu ÚV KSS Život strany, 1968, číslo 18, príloha Žvota strany,strana 16 , Pravda, 29.08.1968, ročník , číslo , strana 3
prvý tajomník a tajomníci ÚV KSS Život strany, 1968, číslo 18, príloha Žvota strany,strana 16 , Pravda, 29.08.1968, ročník , číslo , strana 3
člen ÚV KSS Život strany, 1968, číslo 18, príloha Žvota strany,strana 12-14 , Pravda, 29.08.1968, ročník , číslo , strana 3
kandidát ÚV KSS Život strany, 1968, číslo 18, príloha Žvota strany,strana 14 , Pravda, 29.08.1968, ročník , číslo , strana 3
predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie ÚV KSS Život strany, 1968, číslo 18, príloha Žvota strany,strana 15-16 , Pravda, 29.08.1968, ročník , číslo , strana 3
členovia Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie ÚV KSS Život strany, 1968, číslo 18, príloha Žvota strany,strana 15 , Pravda, 29.08.1968, ročník , číslo , strana 3