Rozviedka bola v období rokov 1948 - 1989 zodpovedná za výkon spravodajskej činnosti v zahraničí.

Základné úlohy I. správy (podľa rozkazu ministra vnútra č.32/1980)

Ako integrálna súčasť Štátnej bezpečnosti mala oproti iným zložkám ŠtB špecifické postavenie, a to tak po stránke finančnej (prakticky neobmedzený rozpočet) ako aj po stránke organizačnej (s výnimkou necelých štyroch rokov jej náčelník spadal priamo pod ministra vnútra).

Oficiálny názov a krycie označenie rozviedky

 • od 1.12.1948: Sektor BAb odboru BA skupiny I - Bezpečnosť MV
 • od 21.10.1950: 2. samostatný sektor MNB
 • od 3.4.1951: Odbor „Z“ MNB
 • od 1.7.1952: Správa zahranično-politickej rozviedky MNB
 • od 1.10.1953: Správa zahranično-politickej rozviedky MV (I. správa MV)
 • od 1.6.1964: Rozviedna správa MV (I. správa MV)
 • od 16.7.1969: Hlavná správa rozviedky FSSS (I. správa FSSS)
 • od 28.1.1971: Hlavná správa rozviedky FMV (I. správa FMV)
 • od 4.7.1979: Hlavná správa rozviedky ZNB (I. správa ZNB)
MNB – Ministerstvo národnej bezpečnosti ČSR, MV – Ministerstvo vnútra ČSR, FSSS – Federálna správa spravodajskej služby, FMV – Federálne ministerstvo vnútra ČSSR, ZNB – Zbor národnej bezpečnosti

Náčelníci I. správy

 • plk. Jaroslav Miller (od 1.10.1953)
 • plk. Josef Houska (od 22.11.1961)
 • pplk./plk. Miloslav Čech „Čada“ (dočasne od 1.8.1968)
 • plk. Čestmír Podzemný (od 15.12.1968)
 • plk./genmjr. RSDr. Miloš Hladík (od 1.1.1971)
 • genmjr. Karel Sochor (od 1.3.1981)
 • plk. PhDr. Karel Vodrážka „Budín“ (od 1.5.1989)
 • pplk. PhDr. Vilém Václavek „Kainar“ (poverený od 1.7.1989)

Priamy nadriadený náčelníka I. správy

1.10.1953 - 14.1.1955: I. námestník ministra vnútra

 • 1.10.1953 - 14.1.1955: plk. Antonín Prchal

15.1.1955 - 21.6.1968: minister vnútra

 • 15.1.1955 - 23.6.1961: Rudolf Barák
 • 23.6.1961 - 26.4.1965: Lubomír Štrougal
 • 26.4.1965 - 15.3.1968: Jozef Kudrna
 • 8.4.1968 - 21.6.1968: Josef Pavel

21.6.1968 - 3.11.1969: námestník ministra vnútra

 • 21.6.1968 - 11.10.1968: plk. Viliam Šalgovič, CSc.
 • 11.10.1968 - 3.11.1969: plk. JUDr. František Vašek

3.11.1969 - 1.1.1980: minister vnútra

 • 3.11.1969 - 28.1.1970: Jan Pelnář
 • 28.1.1970 - 28.2.1973: Radko Kaska
 • 30.3.1973 - 1.1.1980: Jaromír Obzina

1.1.1980 - 1.3.1982: námestník ministra vnútra

 • 1.1.1980 - 1.3.1982: plk. JUDr. Vladimír Hrušecký

1.3.1982 - 15.2.1990: minister vnútra

 • 1.3.1982 - 20.6.1983: Jaromír Obzina
 • 20.6.1983 - 11.10.1988: JUDr. Vratislav Vajnar
 • 12.10.1988 - 3.12.1989: František Kincl
 • 3.12. 1989 - 10.12.1989: František Pinc
 • 30.12.1989 - 15.2.1990: Richard Sacher