Organizačná štruktúra 1975 - 1989

Vedenie

Funkčné útvary

Výkonné útvary