Dokumenty

Základné dokumenty

 • RMV ČSSR č.15/1974 (veľkosť: 221 kB) Organizačné usporiadanie centrálnych útvarov kontrarozviedky, vyšetrovania ŠtB a pasov a víz.
 • RMV ČSSR č.16/1974 (veľkosť: 258 kB) Organizácia,spisové značky,krycie označenia a rozdelenie zodpovednosti námestníkov ministra vnútra ČSSR za riadenie funkčných útvarov FMV a výkonných útvarov.
 • RMV ČSSR č.34/1974 (veľkosť: 170 kB) Úprava súčinnosti medzi II., X. a XI. správou a XII. správou.
 • RMV ČSSR č.24/1975 (veľkosť: 742 kB) Organizačný poriadok správy kontrarozviedky v Bratislave.
 • RMV ČSSR č.8/1978 (veľkosť: 75 kB) Zmena RMV ČSSR č. 24/1975.
 • RMV ČSSR č.12/1979 (veľkosť: 158 kB) Stanovenie zodpovednosti za riadenie útvarov FMV.
 • RMV ČSSR č.51/1980 (veľkosť: 598 kB) Organizačný poriadok správy kontrarozviedky v Bratislave.
 • RMV ČSSR č.13/1981 (veľkosť: 620 kB) Základná činnosť útvarov federálneho ministerstva vnútra, Zboru národenej bezpečnosti a Vojsk ministerstva vnútra pre obdobie brannej pohotovosti štátu.
 • RN XII. správy č.10/1986 (veľkosť: 1110 kB) Zmena a doplnky Organizačného poriadku Správy kontrarozviedky v Bratislave.
 • RMV ČSSR č.12/1988 (veľkosť: 566 kB) Zriadenie útvarov FMV a útvarov podriadených FMV.
 • RN XII. správy č.7/1989 (veľkosť: 2140 kB) Organizačný poriadok Správy kontrarozviedky ZNB v Bratislave.