Spravodajské oddelenie 11. brigády Pohraničnej stráže

Zástupca náčelníka

priezvisko meno dátum narodenia evidenčné číslo od do foto
ŠTEGLÍK Ján 15.11.1925 133826 12.11.1951 31.05.1952 zobraziť
FOLTÝN Vojtech 23.11.1929 130983 01.08.1973 30.08.1984 zobraziť
KOŽELA František 30.07.1930 131987 01.02.1976 31.01.1987 zobraziť
LOVICH Milan 15.10.1951 166082 01.10.1984 31.12.1989 zobraziť