Spravodajské oddelenie:

 • 1951 - 31. 3. 1966 spravodajské oddelenie 11. b. PS (1/2 oddelenie);
 • 1. 4. 1966 - 31. 7. 1973 agentúrno-operatívne oddelenie 11. b. PS;
 • 1.8.1973 - 1989 spravodajské oddelenie 11. b. PS

Spravodajská skupina Malacky:

 • 1951 - 31. 3. 1966 spravodajské oddelenie 1. pohraničného práporu Malacky;
 • 1. 4. 1966 - 31. 7. 1973 zlúčená s agentúrno-operatívnym oddelením ako skupina Malacky;
 • 1. 8. 1973 - 1989 1. spravodajská skupina Malacky.

Spravodajská skupina Bratislava:

 • 1951 - 14. 1. 1964 spravodajské oddelenie 3. pohraničného práporu Bratislava;
 • 15. 1. 1964 - 31. 3. 1966 spravodajské oddelenie 2. pohraničného práporu Bratislava;
 • 1. 4. 1966 - 31. 7. 1973 zlúčená s agentúrno-operatívnym oddelením 11. b. PS;
 • 1. 8. 1973 - 31. 10. 1979 2. spravodajská skupina Bratislava;
 • 1. 11. 1979 - 1989 3. spravodajská skupina Bratislava.

Spravodajská skupina Komárno:

 • 15. 8. 1952 – 30. 4. 1954 spravodajské oddelenie 4. pohraničného práporu Komárno;
 • 1. 5. 1954 – 14. 1. 1964 vyčlenená v podobe 25. samost. dunajského práporu z 11. b. PS;
 • 15. 1. 1964 - 31. 3. 1966 spravodajská skupina 3. pohraničného práporu Komárno;
 • 1. 4. 1966 - 31. 7. 1973 zlúčená s agentúrno-operatívnym oddelením 11. b. PS;
 • 1. 8. 1973 - 31. 10. 1979 3. spravodajská skupina Komárno;
 • 1. 11. 1979 - 1989 4. spravodajská skupina Komárno.

Spravodajská skupina Stupava:

 • 1951 - 14. 1. 1964 2. pohraničný prápor Stupava.

Spravodajská skupina Petržalka:

 • 1.11.1979 - 31.12.1989 2. spravodajská skupina Petržalka.