Zoznamy účastníkov plenárnych zasadnutí ÚV KSS v rokoch 1969 - 1989

Ústav pamäti národa v rámci projektu rekonštrukcie štruktúry KSS a jej personálneho obsadenia dnes na svojich internetových stránkach www.upn.gov.sk zverejnil zoznamy členov ÚV KSS i ďalších osôb, ktoré sa zúčastňovali na plenárnych zasadnutiach Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1969 – 1989.

Počas tohto obdobia sa uskutočnilo 78 zasadnutí pléna ÚV z celkového počtu 183 zasadnutí v rokoch 1945 – 1989.

Dnešným zverejnením ÚPN nadviazal na prvú fázu projektu, ktorej výstupom bolo zverejnenie zoznamov účastníkov plenárnych zasadnutí ÚV KSS za roky 1945 – 1968.

V ďalšej fáze mapovania štruktúr KSS sa ÚPN bude venovať upresňovaniu funkčného obdobia jednotlivých predstaviteľov Ústredného výboru KSS a taktiež rekonštrukcii personálneho obsadenia orgánov strany na nižších úrovniach.

Vytlačiť