Začala sa vedecká konferencia o protižidovskej legislatíve

Dnes sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave začala dvojdňová medzinárodná vedecká konferencia PROTIŽIDOVSKÉ ZÁKONODARSTVO NA SLOVENSKU A V EURÓPE, ktorá sa koná pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu.

Na konferencii, ktorá priblíži využívanie právnych noriem na perzekúciu židovského obyvateľstva, tvorbu protižidovského zákonodarstva a vzájomný vzťah protižidovskej legislatívy, diskriminácie a likvidácie židovskej komunity v 30. a 40. rokoch 20. storočia, bude výsledky svojho výskumu prezentovať viac ako tridsať odborníkov z trinástich krajín.

Otvorenia konferencie sa zúčastnili aj veľvyslanec štátu Izrael Alexander Ben-Zvi, veľvyslanec Spolkovej republiky Rakúsko Markus Wuketich, stály zástupca veľvyslanca SRN Reinhard Wiemer, zástupca veľvyslanca ČR Michal Ryšavý a prvý tajomník Veľvyslanectva Bulharskej republiky Boyko Hadjiyski.

Konferenciu pripravili: Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty a Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vytlačiť