Vyhlásenie Správnej rady ÚPN k vyjadreniam v Národnej rade SR

Na základe uznesenia Správnej rady ÚPN poskytujeme médiám a verejnosti nasledovné vyhlásenie jej členov v pôvodnom neupravenom znení:
"Správna rada nesúhlasí s vyjadreniami v pléne Národnej rady Slovenskej republiky počas prerokovania predmetného zákona v prvom čítaní o súhlase orgánov Ústavu pamäti národa s navrhovaným znením novelizácie zákona č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa). Správna rada vyjadruje nesúhlas s týmto návrhom zmeny zákona a zároveň odmieta dehonestovanie orgánov Ústavu pamäti národa a ich činnosti."

Vytlačiť