Vo Varšave v Poľsku spomínali na Sviečkovú manifestáciu Slovákov v roku 1988

V Slovenskom inštitúte vo Varšave sa koncom marca tohto roku uskutočnilo podujatie venované výročiu Sviečkovej manifestácie. Riaditeľ inštitútu Milan Novotný v úvodnom slove tzv. „Bratislavský veľký piatok" z marca 1988 označil za najvýznamnejší verejný prejav odporu voči vtedajšiemu režimu na území Slovenska a vyzdvihol odvahu účastníkov tohto protestného zhromaždenia.

Dobový kontext tejto demonštrácie slovenských veriacich priblížil kňaz Artur Sobotka, ktorý poukázal na udalosti predchádzajúce jej príprave a porovnal aj vtedajšiu situáciu katolíckej cirkvi na Slovensku a v Poľsku. V tejto súvislosti predstavil tiež vlastný knižný preklad do poľského jazyka významnej publikácie o danom období - „Sila slabých, slabosť silných", ktorej autorom je jedna z najvýraznejších osobností slovenského exilu, kňaz a filozof Anton Hlinka. Po následnej projekcii filmového dokumentu Ústavu pamäti národa Sviečková manifestácia alebo Bratislavský Veľký piatok (2008, rež. Ondrej Krajňák) nasledovala zaujímavá diskusia o paralelách i odlišnostiach politických a náboženských pomerov na Slovensku a v Poľsku v období 1945-1989. Podujatie za účasti zástupcov poľských vedeckých, akademických a cirkevných kruhov zorganizoval Slovenský inštitút vo Varšave v spolupráci s Ústavom pamäti národa.

Zo spomienky na Sviečkovú manifestáciu vo Varšave

Foto: Archív ÚPN


Vytlačiť