Vo Varšave konferencia v rámci projektu Genealógia pamäte

V rámci projektu Genealógia pamäte, sa v dňoch 27. – 29. novembra 2013 vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom „Právny rámec pamäte. Prechodné súdnictvo v strednej a východnej Európe.“ Zorganizovala ju Európska sieť Pamäť a Solidarita (ENRS), ako súčasť dlhoročného projektu pod názvom „Genealógia pamäte v strednej a východnej Európe“.
Bádatelia z celého sveta diskutovali o špecifických javoch na základe skúseností strednej a východnej Európy, ako súčasť procesu vyrovnávania sa s obdobím komunizmu a nacizmu. Cieľom konferencie bolo porovnať rozličné skúsenosti krajín bývalého Východného bloku a diskutovať o úlohe spoločenskej pamäte v procese tvorby právnych predpisov. Účastníci konferencie sa venovali aj takým témam, akými boli právo v období transformácie, právne predpisy týkajúce sa znárodneného majetku a ako ich realizácia tvaruje spomienky na minulosť, ako sa páchatelia zločinov totalitných režimov berú, alebo neberú na zodpovednosť, úloha archívov obsahujúcich dokumenty tajných služieb v úlohe utvárania historickej pamäte, občianska spoločnosť ako nástroj výkonu práva, či úloha súdnictva v historickom vzdelávaní.
Tohtoročný projekt Genealógia pamäte obsahoval 30 príspevkov, napr. prezentácie prof. Eleazara Barkana z USA, ktorého vedecký výskum sa zameriava na ľudské práva a úlohu histórie v modernej spoločnosti, prof. Lavinie Stan z Kanady, ktorá sa zaoberá procesmi demokratizácie postkomunistickej Európy, a prof. Jaroslava Paska z Ukrajiny, odborníka na spoločenské a kultúrne aspekty postsovietskej transformácie pamäti. Elena Gluško z Ruskej federácie predniesla referát o súčasnej ruskej demokratickej opozícii a jej snažení o spravodlivosť a retribučnú justíciu. Stanislav Labjak za Ústav pamäti národa priblížil účastníkom konferencie transformačný proces a projekt živej pamäte. Genealógia pamäte je dlhodobý projekt Európskej siete Pamäť a Solidarita, spustený v roku 2011. Tento rok sa koná spoločne s poľským Collegium Civitas a Varšavskou univerzitou. Cieľom programu je najmä podpora záležitostí súvisiacich so spoločenskou pamäťou, predovšetkým rôznych spôsobov, ako si udržať v pamäti 20. storočie v strednej a východnej Európe. Projekt realizuje Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s partnermi: Varšavskou univerzitou (Poľsko), Collegium Civitas (Poľsko), Ústavom pamäti národa (Slovensko), Ústavom pro soudobé dějiny AV ČR (Česká republika), Open Society Archives, Národným centrom kultúry (Poľsko) a Vyšehradským fondom.

Vytlačiť