Videozáznamy diskusných večerov ÚPN

V Poľskom inštitúte v Bratislave sa každý mesiac konajú besedy z cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa na rôzne témy. Ich záznamy môžu záujemcovia nájsť zverejnené na YouTube kanále ÚPN.

O obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 diskutovali 26. apríla 2018 doc. ThDr. Peter Borza, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Patrik Dubovský, PhD. z Ústavu pamäti národa. Záznam nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=jBJmbq50c88.

Témou májového diskusného večera (24. máj 2018) bol život generála Štefana Jurecha, o ktorom diskutovali historik Dr. Petr Švanda, CSc. a Mgr. Branislav Kinčok z Ústav pamäti národa. Diskusia je k dispozícii na https://www.youtube.com/watch?v=gnBkMqV_tNY&t=1s.

O spolupráci československých, poľských a maďarských tajných služieb hovorili 28. júna 218 Dr. hab. Tadeusz Kopyś z Jagellonskej univerzity v Krakove a Mgr. Jerguš Sivoš, PhD. z Ústavu pamäti národa: https://www.youtube.com/watch?v=Xg3o_Z5Pbwk

Dr. Grzegorz Majchrzak z Ústavu národnej pamäti vo Varšave a Peter Jašek, PhD. z Ústavu pamäti národa diskutovali o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 27. septembra 2018. Záznam diskusie nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=rj7AfPcu900.

Zvolenie Jána Pavla II. za pápeža bolo témou októbrového diskusného večera (25. október 2018), na ktorom sa zúčastnili prof. Dr. phil. Emília Hrabovec z Univerzity Komenského, Bratislava a Dr.hab. Adam Dziurok z Ústavu národnej pamäti v Katowiciach: https://www.youtube.com/watch?v=Gw88Z3ivbHk&t=8s.

Vytlačiť