Vedecká konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

24. 3. 2011

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu zorganizoval vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Podujatie sa uskutočnilo v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa bolo umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti.

Foto: Slávnostné otvorenie konferencie

Slávnostné otvorenie konferencie

Foto: Predseda NSK M. Belica pri príhovore

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica pri príhovore

Foto: Pohľad do sály

Pohľad do sály

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť