V rámci projektu Svedkovia z obdobia neslobody sme na našej stránke zverejnili 5 nových životných príbehov

V rámci projektu Svedkovia z obdobia neslobody, podporeného Európskou komisiou, sme dodnes publikovali spolu 55 životopisných príbehov ľudí, ktorých životné osudy svedčia o zločinnom a neľudskom charaktere totalitných režimov minulého storočia. Medzi najnovšími zverejnenými osudmi je aj životný príbeh Juraja Alnera. Podobne ako rozprávania mnohých ďalších pamätníkov, aj jeho svedectvo je neobyčajné, plné emócií a poznania, ktoré je nevyhnutné šíriť medzi nastupujúcimi generáciami mladých ľudí. Juraj Alner sa síce v štyridsiatych rokoch vďaka výnimke pre hospodársky dôležitých Židov vyhol transportom do koncentračných táborov, no nevyhol sa krutému zaobchádzaniu, neustálemu ukrývaniu a strachu o holý život. Z jeho príbuzných prežila holokaust iba hŕstka...

Vytlačiť