V Prahe si pripomínajú Jana Palacha a ďalšie živé pochodne a ich odkaz

Organizátori Festivalu MENE TEKEL - medzinárodného festivalu proti totalite spolu s ďalšími inštitúciami pripravili v dňoch 16. a 17. januára v Prahe program, ktorý rôznymi podujatiami pripomína Jana Palacha a jeho odkaz. Súčasťou je odhalenie pamätnej dlaždice na nádvorí Karolina, vernisáž výstavy Jan Palach '69 v hornej časti Václavského námestia, umelecký program pripomínajúci obeť Jana Palacha a ďalších živých pochodní, modlitba za trpiacich pre pravdu či pietny sprievod nazvaný Cesta svetla.

Počas pietneho programu vzdali úctu pamiatke Jana Palacha za Ústav pamäti národa aj riaditeľ Sekcie vedeckého výskumu Peter Jašek a bádateľ a riaditeľ sekretariátu predsedu Správnej rady Jerguš Sivoš. Zúčastnia sa tiež na medzinárodnej konferencii "Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku", ktorá bude 17. januára na Rektoráte Univerzity Karlovej za účasti zástupcov štátov, odkiaľ pochádzali ďalší podobne protestujúci (Litva — Romas Kalanta, Lotyšsko — Elijahu Rips, Maďarsko — Sándor Bauer, Polsko — Ryszard Siwiec, Ukrajina — Vasyl Makuch).

Na organizácii podujatí spolupracuje s autormi projektu Mene Tekel Univerzita Karlova, Filozofická fakulta UK, Studentská rada FF UK, Národní muzeum, Ústav pro studium totalitních režimů a Ekumenická rada církví ČR s podporou českého hlavného mesta Praha.

Pietna spomienka na Jana Palacha na Václavskom námestí v Prahe. Foto: Jerguš Sivoš, ÚPN

Pietna spomienka na Jana Palacha na Václavskom námestí v Prahe. Foto: Jerguš Sivoš, ÚPN

Pamätník Janovi Palachovi na Václavskom námestí v Prahe. Foto: Jerguš Sivoš, ÚPN

Pamätník Janovi Palachovi na Václavskom námestí v Prahe. Foto: Jerguš Sivoš, ÚPN

Pamätník Janovi Palachovi a Janovi Zajícovi na Václavskom námestí v Prahe. Foto: Jerguš Sivoš, ÚPN

Pamätník Janovi Palachovi a Janovi Zajícovi na Václavskom námestí v Prahe. Foto: Jerguš Sivoš, ÚPN

Moderátori podujatia na Václavskom námestí Daniel Herman a Darina Ničová. Foto: Peter Jašek, ÚPN

Moderátori podujatia na Václavskom námestí Daniel Herman a Darina Ničová. Foto: Peter Jašek, ÚPN

Riaditeľ sekretariátu predsedu Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš počas vernisáže výstavy Jan Palach '69. Foto: Peter Jašek, ÚPN

Riaditeľ sekretariátu predsedu Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš počas vernisáže výstavy Jan Palach '69. Foto: Peter Jašek, ÚPN

Vytlačiť