V Prahe o spolupráci Platformy Európskej pamäti a svedomia a ÚPN

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas pracovnej návštevy Českej republiky zavítal 10.mája 2016 v Prahe aj do sídla Platformy Európskej pamäti a svedomia. Na jeho žiadosť ho prijala jej generálna riaditeľka Neela Winkelmann.

Počas stretnutia prerokovali obaja predstavitelia viaceré spoločné témy súvisiace s možnou spoluprácou v blízkej budúcnosti, medzi ktorými zvlášť dominovali projekty oboch partnerských subjektov. Mimoriadnu pozornosť venovali projektu pod názvom Spravodlivosť 2.0, ktorý bude aktuálny najmä počas nadchádzajúceho slovenského predsedníctva Rady Európskej únie. Vymenili si názory na úvahy vychádzajúce z niektorých európskych krajín smerujúce ku zriadeniu Medzinárodného súdneho tribunálu pre stíhanie zločinov komunizmu a s tým súvisiacou medzinárodnou konferenciou ministrov spravodlivosti, ktorá sa uskutoční v Bratislave. Na nej by sa mali zúčastniť aj predstavitelia pamäťových inštitúcií z krajín bývalého východného bloku, ktoré sa venujú dokumentovaniu zločinov komunizmu. V závere stretnutia oboznámila Neela Winkelmann Ondreja Krajňáka s projektom, v rámci ktorého Platforma vydala tkzv. európsku čítanku pre študujúcu mládež pod názvom „Aby sme nezabudli". Jej obsahom sú informácie o totalitných režimoch v Európe, ktoré prináša vo viacerých jazykoch. Platforma Európskej pamäti a svedomia ponúkla túto publikáciu ÚPN pre jej využitie aj na Slovensku.

Generálna riaditeľka Platformy Európskej pamäti a svedomia p. Neela Winkelmann a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Generálna riaditeľka Platformy Európskej pamäti a svedomia p. Neela Winkelmann a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Neformálna diskusia v pražskom sídle Platformy Európskej pamäte a svedomia.

Neformálna diskusia v pražskom sídle Platformy Európskej pamäte a svedomia.

Foto: Marian Turza, ÚPNVytlačiť