V Nitre otvorili výstavy o dejinách a činnosti komunistickej Štátnej bezpečnosti

Vďaka spolupráci Ústavu pamäti národa a Asociácie Divadelná Nitra sa 19. septembra 2013 v Ponitrianskom múzeu v Nitre uskutočnila vernisáž dvoch výstav pod názvom „Prísne tajné!“ a „Praha objektívom tajnej polície“. Výstavy za účasti nitrianskej verejnosti otvorili riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra Darina Kárová a v mene predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Tibor Ujlacký. Ich cieľom je priblížiť verejnosti pôsobenie Štátnej bezpečnosti (ŠtB) ako represívneho mocenského nástroja Komunistickej strany Československa. Obsah výstav prítomným priblížil riaditeľ sekcie dokumentácie ÚPN Ľubomír Morbacher. Popísal vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 ako aj archívne dokumenty, fotografie, dobové predmety a odborné texty približujúce vnútropolitickú situáciu po II. svetovej vojne, počiatky a organizáciu Štátnej bezpečnosti na Slovensku, metódy jej práce, jej personálne štruktúry a agentúrnu sieť, ale aj spoluprácu ŠtB so sovietskou KGB a tajnými službami krajín východného bloku. Výstava fotografií pod názvom „Praha objektívom tajnej polície“ inštalovaná v exteriéri predstavuje činnosť Správy sledovania ŠtB. Čarom ŠtB a jej príslušníci, ktorí boli zamestnaní na Správe sledovania zachytili okrem sledovaných osôb aj Prahu v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Výstavu pripravili združenie Post Bellum a Ústav pro studium totalitních režimů v spolupráci s Archivem bezpečnostních složek. Obe výstavy sú súčasťou projektu Asociácie Divadelná Nitra pod názvom „Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície“ a potrvajú do 20. októbra 2013.

Vytlačiť