V Nitre ocenili víťazov súťaže pre študentov základných a stredných škôl

V aule Seminára sv. Gorazda v Nitre sa 17. októbra 2013 uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska v tvorivosti žiakov základných a stredných škôl SR pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda pod názvom „Solúnski bratia“.
Cieľom súťaže bolo pritiahnuť pozornosť učiteľov a žiakov k historickým a kultúrnym koreňom, ktoré tvoria identitu Slovenska. Bola určená pre žiakov základných škôl od 3. ročníka a žiakov stredných škôl, vrátane špeciálnych. Za účasti zástupcov Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR po príhovoroch hostí a sponzorov súťaže odovzdal ordinár OS a OZ SR a predseda rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru Mons. František Rábek ocenenia víťazom v jednotlivých kategóriách. Súťaž darmi pre víťazov podporil aj Ústav pamäti národa, ktorého riaditeľ kancelárie Dr. Tibor Ujlacký sa v mene predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka prítomným víťazom súťaže prihovoril myšlienkami o potrebe budovania živej pamäte národa v témach, akými je aj odkaz osobností sv. Cyrila a Metoda, za ktorého šírenie boli za komunizmu aktivisti podzemnej Cirkvi často perzekvovaní a trestaní.
ÚPN bude aj do budúcnosti podporovať všetky snahy spoločnosti v tomto smere, k čomu pripravuje v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR aj projekty smerujúce k vzdelávaniu nielen mladej generácie, ale aj pedagógov. Ocenenie podporilo aj mesto Nitra, prostredníctvom spomienkových darov od primátora mesta Jozefa Dvonča.

Vytlačiť