ÚPN na pietnej spomienke k 75. výročiu úmrtia Andreja Hlinku

Na pozvanie Spoločnosti Andreja Hlinku sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák a historik ústavu Martin Lacko 16. augusta 2013 zúčastnili na pietnej spomienke pri príležitosti 75. výročia úmrtia Andreja Hlinku pri jeho buste v bratislavskom Ružinove.
Na podujatí sa zúčastnili aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, zástupcovia samosprávy a ďalší hostia. Spomienka začala historickým príhovorom Martina Lacka, v ktorom priblížil osobnosť kňaza a národovca a jeho osobný kresťanský a národný vzor, ktorý zvlášť v súčasnosti, keď sa propagáciou morálnych zvráteností útočí na tradičné hodnoty, ktoré sú Slovákom vlastné. Po spomienkových príhovoroch položili k buste Andreja Hlinku vence. Program pietnej spomienky pokračoval sv. omšou v ružinovskom kostole Sv. Vincenta de Paul, ktorú celebroval emeritný trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth. Prítomní si tak uctili osobnosť slovenskej histórie, ktorá svojim konaním a vplyvom výraznou mierou prispela k formácii národných dejín.

Vytlačiť