ÚPN aktívne na slávení 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda

Cyrilo-metodskou národnou púťou, ktorá bola spojená so slávnosťou svätou omšou 5. júla 2013 v Nitre vyvrcholili centrálne oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Slávnostnej liturgii predsedal pápežský legát Frank kardinál Rodé. Pred relikviou sv. Cyrila prinesenou pred oltár na Svätoplukovom námestí, ju koncelebrovali predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) a súčasne predseda Konferencie biskupov Maďarska kardinál Péter Erdő, predseda Konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny kardinál Vinko Puljić, sarajevský arcibiskup metropolita. Pridali sa k nim apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Spoločne s nimi ju slávili biskupi a delegáti z Čiech, Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Chorvátska a Talianska. Do Nitry prišli i predstavia nekatolíckych cirkví. Primátor Nitry Jozef Dvonč ocenil účasť a osobne privítal najvyšších ústavných činiteľov SR, členov vlády SR, veľvyslancov z viac ako 20 krajín, poslancov slovenského i Európskeho parlamentu, regionálnej i miestnej samosprávy a predstaviteľov verejného života, medzi nimi aj na oslavách prítomného predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka. V rámci týždňa osláv Metodicko-pedagogické centrum v dňoch 3.-4.7.2013 v Mojmírovciach pri Nitre usporiadalo vedeckú konferenciu pod záštitou ministra školstva SR k 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda pod názvom „Vzdelávanie – súčasť misie sv. Cyrila a Metoda“. Cieľom konferencie bolo predstaviť obe významné osobnosti, ich život, dielo a odkaz pre súčasnú dobu. Na konferencii sa za ÚPN aktívne zúčastnil ThLic. Ing. Stanislav Labjak s príspevkom „Sv. Cyril a Metod v dobových dokumentoch“. Počas prezentácie poukázal aj na zneužívanie osobností sv. Cyrila a Metoda na politické ciele. Prezentoval to na príklade Rezolúcie vlasteneckých kňazov na Velehrade v roku 1950, či na vystúpení ministra kultúry Miroslava Valka v denníku Pravda v roku 1985 pri príležitosti osláv 1100. výročia od smrti sv. Metoda. Na konferencii bol prezentovaný aj videodokument pod názvom Velehrad 1985, ktorý v tom samom roku nakrútil súčasný predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák. Predstavené témy plánuje Metodicko pedagogické centrum implementovať aj do vzdelávacích programov. Napriek tomu, že ÚPN počas osláv v Nitre nebolo umožnené prevádzkovať podľa pôvodného zámeru aj prezentačný stan s publikáciami zameranými na témy života Katolíckej cirkvi v období neslobody, účasť jeho zástupcov na oboch podujatiach potvrdila jeho miesto vo verejnom živote spoločnosti v rámci programu osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Dôstojným záverom slávenia výročia aj za účasti ÚPN bude spolupráca a účasť na organizácii vedeckej konferencie a výstavy pri príležitosti 50. výročia založenia Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorá sa v závere roka uskutoční v Bratislave.

Vytlačiť